Co je Lean Startup + metody Lean Startup

lean startup

Lean Startup Lean principy byly vyvinuty na začátku sedmdesátých let společností Toyota v Japonsku. Tato firma implementovala úzkou (lean) výrobní metodu proto, aby optimalizovala své výrobní procesy (Womack & Jones, 2003). Základní myšlenka lean principů je zefektivnit výrobní proces snížením jakéhokoli odpadu v procesu – to může znamenat buď snížení zdrojů (lidských nebo materiálních), nebo […]