Google My Business – nejhodnotnější marketingový nástroj roku 2020 

Co je Google My Business?

Google My Business (česky Moje Firma na Googlu) je bezplatná služba od Googlu, která umožňuje firmám přidat své pobočky do výsledků vyhledávání a do Google Maps

Váš firemní zápis se objeví na pravé straně vyhledávání v desktopové verzi, kde zabírá podstatnou část místa, která tak upoutá pozornost. V mobilní verzi sice nemá zápis své speciálně vyhrazené místo, ale zobrazený náhled mapy stále působí intenzivněji než ostatní výsledky vyhledávání.

Google my business

V mapách je užitečný při hledání trasy na pobočku, ať už při navigaci přes Google Maps nebo pomocí navigace Waze, která také patří do portfolia Googlu. 

Mimo cílené hledání je firemní zápis skvělý i pro získání “impulzivních” zákazníků. Lidé často na mapách hledají firmy v okolí, kde se právě nacházejí, jejichž služby urgentně potřebují nebo chtějí. Typickým příkladem může být turista, který při svých toulkách hledá kavárnu či restauraci, kde by mohl doplnit síly – otevře mapu a náhodně hledá podniky v okolí.

 

Nejhodnotnější marketingová služba roku 2020

Podle průzkumu od BrightLocal považují marketéři optimalizaci Google My Business jako nejhodnotnější marketingovou službu v letošním roce. Dokonce překonal i optimalizaci webových stránek, která skončila na druhém místě.

Hlavní výhodou je samozřejmě to, že je zápis zdarma, a navíc je proces založení firemního profilu opravdu snadný a intuitivní. Přesto existuje několik důležitých věcí, které vám pomůžou vytěžit z firemního zápisu maximum.

 

Optimalizace Google My Business

Pro správnou optimalizaci zápisu je potřeba se na váš firemní profil dívat ze dvou úhlů – z pohledu vyhledávacího algoritmu Googlu a z pohledu zákazníka. Podívejme se tedy, co konkrétně můžete udělat, abyste vyhověli oběma stranám.

 • Vyplňte informace poctivě a kompletně

Dejte si záležet, aby byly informace o vaší firmě detailně popsané a nevynechali jste nic důležitého. Google klade důraz na relevanci, a to platí dvojnásob u lokálního vyhledávání. Strohým popisem tak nezaujmete ani zákazníka, ani algoritmus Google.

Vyplněné kontaktní údaje jako telefonní číslo, email a webová stránka jsou samozřejmostí.

 • Použijte klíčová slova

Google vyhodnocuje firemní zápisy podobně jako webové stránky, takže i zde platí základní principy SEO. Zamyslete se nad nejdůležitějšími klíčovými slovy a zakomponujte je do svého popisku. POZOR: opět platí, že není nutné to přehánět a cpát do textu jedno klíčové slovo 10x.

 • Aktualizujte otevírací dobu

Otevírací doba je důležitou součástí každé prodejny. Mějte proto na paměti, aby se každá změna okamžitě upravila i ve firemním zápisu. 

Ve svátky a podobné události, kdy se otevírací doba může lišit, informujte zákazníky o změnách prostřednictvím příspěvku na webu, sociálních sítích a samozřejmě také ve firemním zápisu (ano, i firemní zápis má něco jako svou “nástěnku”).

 • Přidejte fotky

Zákazníky nejlépe nalákáte vizuální prezentací, takže fotky jsou klíčovým prvkem každého zápisu. Přidejte fotku prodejny zvenku i zevnitř, dále také vyfoťte nejpopulárnější produkty a nezapomeňte na logo.

Podle Googlu mají firmy s fotkami o 42 % větší počet zadání trasy do navigace a o 35 % vyšší míru prokliku (CTR) než firmy bez fotek.

Fotky musí být kvalitní, upravené a reprezentativní. Rozmazanou nebo tmavou fotkou spíše zákazníky odeženete. Nemusíte ale hned platit profesionálního fotografa, stačí jen trochu upravit barvy a kontrast v jakémkoliv editoru fotografií.

 • Starejte se o hodnocení

Hodnocení firmy na Googlu je dnes jedním ze stěžejních pilířů úspěchu při získávání nových zákazníků. Sledujte pravidelně svá hodnocení a odpovídejte na ně (zejména na ty negativní nebo tázací). Ukážete tak, že vám na zákaznících záleží. 

Měli byste také zákazníky vybízet k přidání hodnocení. Firmy s vyšším počtem hodnocení bývají častěji ve výsledcích vyhledávání a umisťují se na vyšších pozicích.

 • Sledujte data o vyhledávání

Google vám v rámci GMB nabízí i spoustu informací o vyhledávání. Získáte přehled o tom, jak vás zákazníci hledají, kde vás nejčastěji najdou, jak s vámi interagují, který kontaktní kanál je nejoblíbenější apod.

Využijte tyto cenné podněty a hledejte způsoby, jak dále využít své silné stránky nebo zlepšit slabiny.

 • Využijte reklamy s lokalitou v Google Ads

Jakmile máte kompletní firemní zápis, můžete ho propojit s Google Ads jako rozšíření o lokalitu. Toto rozšíření se pak dá použít v reklamách ve vyhledávání, v obsahové síti i ve videoreklamách. Kromě větší rozlohy reklamy pak umožníte zákazníkům:

 • vidět adresu a vzdálenost od prodejny
 • zobrazit polohu na mapě
 • prohlédnout si fotky prodejny 
 • zapnout navigaci
 • ihned zavolat
 • a další podrobnosti jako otevírací doba apod.

POZOR: nepleťte si rozšíření o lokalitu s cílením reklamy na geografické lokality!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.
 • Google services
 • Facebook Services
 • Hotjar
 • And more...

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

 • Získejte informace o uživatelích a svém podnikání
 • Podrobný systém automatického reportování
 • Sledujte výkonnost firmy v čase, predikujte vývoj
 • Optimalizujte investice do marketingu

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

 • Vytvořím komunikační mix na základě vhodných kanálů
 • Správné měření je základem optimalizace
 • Implementace nástrojů Google Marketing Platform
 • Inovativní praktiky Growth Hackingu zajistí větší výkonnost

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

 • Implementace analytických a testovacích nástrojů
 • Uživatelský a tržní výzkum
 • Zaměřte se na to co funguje

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

 • Tržní a konkurenční analýza
 • Zvýšení prodejů a optimalizace toku příjmů
 • Na základě dat spolu vytvoříme strategii

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

 • Grafici
 • Programátoři
 • SEO
 • Webové stránky

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

 • Get user information
 • Detail reporting system

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.
 • Increase sales
 • We will create a strategy based on the data

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.
 • Implementation of analytical and testing tools
 • All about the user of your web from A to Z
 • Make more money

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.
 • We will create marketing strategies
 • All results are measured
 • Implementig the tools of Google Marketing Platform

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.

 • Marketingové a analytické nástroje od Google
 • Pokročilá implementace Facebook Pixelů
 • Hotjar a další analytické nástroje
 • A další...