Průvodce Kickstarter kampaní

Kickstarter

Kickstarter je internetová platforma pro crowdfundingové financování projektů, která podporuje kreativní projekty z oblasti filmu, her, hudby, umění či technologické inovace.

Proč je Kickstarter ta správná volba pro váš byznys?

Kickstarter je jeden z dalších kanálů, který umožňuje oslovit naši cílovou skupinu, mimo to můžeme definovat tyto 3 hlavní výhody:

 • Získání peněz již před výrobou produktů
 • Zasáhnutí obrovského publika early adopter, kteří působí na crowdfundingových serverech
 • Získání zpětné vazby od zákazníků – ideální pro validaci podnikatelského nápadu

Jak ale vypadá samotné využití Kickstarteru? V kontextu Kickstareru se bavíme o kampani, která má za cíl vybrat cílovou částku. Tato kampaň se skládá z několika fází a každá fáze obsahuje určité kroky, které je potřeba projít. Pojďme se tedy podívat, jak samotná Kickstarter kampaň vypadá.

Kampaň se většinou skládá ze 3 hlavních částí:

 • Pre-Campaign – kampaň před samotným zahájením Kickstarer kampaně
 • Campaign – hlavní Kickstarter kampaň
 • Post-campaign – kampaň po úspěšné kampani na Kickstarteru

Pojďme se podívat na každou z těchto fází zvlášť.

Kickstarter Pre-Campaign 

Takzvaná Pre-Campaign je ta nejdůležitější část, je základnou, na které je postaven zbytek kampaně pro uvedení produktů na trh. Hlavním cílem této fáze je vytvoření vysoce kvalitního seznamu e-mailů před samotným spuštěním hlavní kampaně a zároveň s tím šíření povědomí o nastávající kampani v rámci naší cílové skupiny. Proto abychom tohoto docílili, musíme projít následujícími kroky:

 1. Testování  komunikace

Prvním krokem na cestě k úspěšné před-kampani je připravit veškeré informace o naší cílové skupině a to, na jaký typ marketingové komunikace bude reagovat nejlépe. K tomu je velmi vhodné použít tzv. Consumer Based Brand Equity (CBBE).

Dotazník naleznete zde.

Základní principem CBBE je, souvislost mezi postoji zákazníka ke značce a samotném úspěchu této značky. Po dokončení dotazníku budete moci několika slovy popsat, jaký váš produkt je a jaké jsou jeho primární funkce a to, co produkt řeší pro zákazníka. 

 1. Vůdce kmene – early adopter

Obrovským pilířem crowdfundingu je důvěra. Být transparentní jako společnost vám umožní vybudovat si tuto důvěru rychleji. Spotřebitelé chtějí mít pocit, že komunikují spíše s osobou než s firemní značkou.

Chcete-li vytvořit svého vůdce kmene, budete muset vytvořit svoji identitu a příběh, který bude nejlépe vyhovovat vašemu produktu, publiku a osobnosti.

 • Identita (vyberte jednu)

Vůdce – někdo, kdo vede vaše publikum od bodu A k bodu B.

Bojovník – vydal se objevit pravdu.

Reportér – dělá rozhovor s lidmi s vysokou autoritou, aby se jí stal.

Neochotný hrdina – nechce být vůdcem, ale cítí povinnost sdílet své tajemství se svou komunitou.

 • Příběh (vyberte jeden)

Ztráta a vykoupení – zaměřte se na oběť a strádání, kterými jste prošli při výrobě produktů.

My vs. Oni – bojujte proti „padouchům“.

Před a po – váš produkt představuje řešení, které vám umožní snadno vizualizovat život s ním i bez něj.

 1. Budujte svou komunitu
 • Vytvoření nabídky

Nabídka pro zájemce je něco, co má hodnotu, kterou dáváte výměnou za e-mail potenciálního zákazníka. Silná nabídka sníží vaše náklady na potenciálního zákazníka a zvýší váš konverzní poměr, a to platí jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu.

Nabídkou v textu reklamy zajistíte přesun potenciálních zákazníků mezi vstupní stránkou neboli Landing Page a samotnou reklamou. Nabídka rozmístěna na Landing Page sdělí návštěvníkům, co dostanou výměnou za svůj e-mail. Nejefektivnější hlavní nabídkou podle agentury Launchboom je:

Velká sleva + získejte informaci, až spustíme naši kampaň

 • Cílení návštěvnosti

Chcete-li přivést relevantní návštěvnost, nejlepší volbou bude použít reklamu na Facebooku, která vám umožní vytvořit kvalitní e-mailovou databázi pro spuštění kampaně.

K úspěšné reklamě na Facebooku musíte udělat jen tyto 3 věci:

 1. Napište skvělý text
 2. Vyberte skvělý obrázek
 3. Zaměřte se na správné publikum
 • Vytvoření e-mailové databáze

Jak již bylo řečeno, hlavním cílem vstupní stránky je vytvoření e-mailového databáze. Nejlépe fungují tzv. „squeeze pages“, které obsahují jenom titulek, doprovodný text, výzvu k akci a políčko k přihlášení. Pro získání pozornosti lidí nemusíte vytvářet příliš složitou vstupní stránku. Pokud nemáte jasný a poutavý text, obrázky a výzvu k akci, nebude vaše stránka fungovat.

Vytvoření kvalitní e-mailové databáze je jenom prvním krokem. Se svou databází musíte také udržovat kontakt. Relevantní e-mailová komunikace vám pomůže spojit potenciální zákazníky s vaším kmenovým vůdcem a nadchnou je při spuštění vaší kampaně.

Jakmile se uživatel přihlásí k odběru e-mailů prostřednictvím Landing Page, musíte mu okamžitě poslat uvítací e-mail. Pro tuto aktivitu jednoznačně doporučuji využít marketing automation nástroje, jako jsou ActiveCampaign, GetResponse a další.

Cílem uvítacího e-mailu je:

 • Představit zákazníkovi vůdce kmene
 • Jasně popsat problém
 • Představit svůj produkt jako řešení
 • Představit hlavní výhody vašeho produktu
 • Připomenout zákazníkovi, že bude tím prvním, kdo se dozví o startu prodeje
 • Vyzvat zákazníka ke kladení dotazů přímou odpovědí na e-mail

Sedm dní před spuštěním kampaně je čas ji oznámit vaší komunitě.

Cílem e-mailu oznamujícího spuštění kampaně je:

 • Sdělit přesné datum a čas spuštění produktu
 • Sdělit zákazníkovi výhody plynoucí z toho, že jsou na vašem e-mailovém seznamu
 • Připomenout zákazníkovi hlavní výhody produktu
 • Pozvat zákazníka, aby sdílel vaše spuštění kampaně se svými přáteli
 1. Navrhněte strukturu odměn

Součástí kampaně na Kickstarteru jsou různé varianty odměn. Odměny jsou v podstatě produkty v určitém balíčku, které si zákazník kupuje svým příspěvkem. Většinou se jedná např. o určitý počet produktů, kombinace produktů, případně nějaký limitovaný element. Vytvořená struktura odměn musí být snadno pochopitelná. Existuje několik taktik:

 • Diskontování
 • Ukotvení ceny
 • Nedostatek z důvodu omezeného množství
 • Naléhavost z důvodu omezené časové dostupnosti

Nejprve doporučujeme se sami sebe zeptat na otázku: za jakou nejnižší cenu jsem ochoten svůj produkt prodat? Největší sleva by obvykle neměla přesahovat 30 % z očekávané maloobchodní ceny.

Na Kickstarteru je velmi efektivní taktika tzv. Reward Stacking. Tady si musíte vybrat hlavní nabídku produktu a poté navrhnout 3 úrovně slev. K podpoře startu používáme tu největší slevu. Pomocí e-mailového seznamu dáme potenciálním zákazníkům vědět, že obrovskou výhodou členství v komunitě je získání přístupu k nejlepší nabídce. Přistup k největší slevě doporučujeme nechat otevřený alespoň po dobu prvních 24 hodin kampaně. Největší sleva funguje jako kotva ceny, totiž připomíná potenciálním podporovatelům, že se cena může zvýšit.

 1. Schválení

Před tím, než spustíte kampaň, musíte na Kickstarteru získat souhlas jeho týmu. Doporučujeme odeslat kampaň ke schválení nejméně týden před spuštěním pro případ, že budete muset poskytnout další informace. Schválení obvykle trvá 2–3 pracovní dny.

Kickstarter – hlavní kampaň

 1. Spuštění

Po kliknutí na tlačítko bude vaše kampaň aktivní! Nyní máte odkaz na svou kampaň, abyste mohli začít budovat návštěvnost. Kickstarter doporučuje zahájení kampaně naplánovat na úterý přibližně 8:00. Pozor také na to, v jakém časovém pásmu je vaše cílová skupina!

 1. Odesílání e-mailů vaší komunitě

E-mailová marketingová strategie během kampaně je rozdělena do tří fází:

 • Spuštění – prvních 14 dní po spuštění
 • Doba mezi spuštěním a ukončením kampaně
 • Konec – posledních 7 dní kampaně

První fáze je tou nejdůležitější, jelikož během ní prodáte největší množství produktů. Během této fáze budete posílat hodně e-mailů, mnohem více než v ostatních fázích.

 1. Reklama na Facebooku

První fáze reklamy na Facebooku spočívá v použití remarketingu pro zvyšování prodeje a zajištění vysoké návratnosti investice. Při využití remarketingu je třeba se zaměřit na dvě skupiny publika:

 • Váš e-mailový seznam
 • Lookalike vašeho e-mailového seznamu, který vám Facebook umožňuje vytvořit.

Kickstarter bohužel neumožňuje umístit Facebook Pixel na vaši stránku. Nicméně Kickstarter má úžasnou integraci s Google Analytics, což vám pomůže sledovat účinnost reklam.

Druhá fáze reklamy předpokládá využití časti publika, která má nejlepší výsledky z období před zahájením kampaně od nových návštěvníků (cold traffic). V poslední fázi bude dobré urychlit servírování reklam, protože kampaň brzy skončí.

 1. Strategie vzájemné propagace

Při využití strategie křížové propagace musíte oslovit další provozovatele kampaně na Kickstarteru, které jsou aktuálně aktivní a nabízejí propagaci svých kampaní a na oplátku jsou ochotny propagovat vaši kampaň svým podporovatelům. Ke vzájemné propagaci doporučujeme vybírat kampaně, které:

 • se vašim podporovatelům budou líbit
 • mají podobné demografické údaje a zájmy
 • mají podobné počty podporovatelů
 1. Udržovaní tempa

Jak již bylo řečeno, druhá fáze reklamy předpokládá práci s novými návštěvníky. Pro tuto fázi doporučujeme následující strategii:

Místo toho, abyste okamžitě požádali nové návštěvníky o nákup vašeho produktu, musíte je požádát, aby se připojili k vaší komunitě a získali další informace o bonusových dárcích. Jakmile se přihlásí, popište jim nabídku podrobněji a oznamte, že si produkt mohou hned teď koupit se slevou. I když nákup neuskuteční, máte šanci je přesvědčit také prostřednictvím vašeho posledního e-mailu.

 1. Závěrečná sekvence e-mailového marketingu

Na konci kampaně jsou obvyklé také velké prodeje, které jsou poháněny naléhavostí. Je to pro návštěvníky poslední šance získat produkt se slevou před ukončením kampaně.

Tuto naléhavost je třeba použít u všech marketingových kanálů, obzvláště u e-mailového marketingu.

 1. Indiegogo InDemand

Program InDemand umožňuje úspěšným kampaním pokračovat v prodeji na platformě Indiegogo po neomezenou dobu. Ve skutečnosti pro vás naklonují celou vaši stránku z Kickstarteru a budete v provozu za hodinu. Po ukončení kampaně na Kickstarteru je třeba okamžitě spustit kampaň na Indiegogo InDemand.

Chcete-li začít s Indiegogo InDemand, kontaktujte tým Indiegogo zde.

Připojte se k informačnímu bulletinu Indiegogo 

Zpravodaj Indiegogo je jedním z jejich nejlepších marketingových kanálů. Možnost bezplatného umístění v bulletinu získáte dosažením určitých hodnot financování kampaně. Povede to k tržbám v hodnotě tisíců dolarů, za které nemusíte platit.

Kickstarter Post-Campaign

 1. Průzkum po kampani pomocí BackerKit

Tady jsou způsoby, jak požívat BackerKit k maximalizaci úsilí po skončení reklamní kampaně:

 • Feedback

BackerKit umožnuje nastavit hloubkové průzkumy, abyste se zeptali svých přispěvatelů na případné otázky. To je nesmírně užitečné, pokud má váš produkt několik variant a potřebujete zjistit, kterou variantu preferuje váš zákazník.

 • Navyšovaní prodeje

S BackerKit můžete prodat více položek svým podporovatelům díky upsellu a crosselu.

 • Doprava

BackerKit získá informace o dopravě od vašich podporovatelů, dokonce ověří dodací adresu.

Závěr

Kickstarer představuje i pro české firmy zajímavý nástroj na oslovení zahraničních cílových skupin a budování zákaznické báze. Pokud o Kickstarer kampani přemýšlíte, neváhejte mě oslovit a rád vám pomohu s dalšími kroky – společně s mojí agenturou FORECOM.

Zdroj: Interní příručka agentury Launchboom

Obsah

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více

Kickstarter je internetová platforma pro crowdfundingové financování projektů, která podporuje kreativní projekty z oblasti filmu, her, hudby, umění či technologické inovace.

Proč je Kickstarter ta správná volba pro váš byznys?

Kickstarter je jeden z dalších kanálů, který umožňuje oslovit naši cílovou skupinu, mimo to můžeme definovat tyto 3 hlavní výhody:

 • Získání peněz již před výrobou produktů
 • Zasáhnutí obrovského publika early adopter, kteří působí na crowdfundingových serverech
 • Získání zpětné vazby od zákazníků – ideální pro validaci podnikatelského nápadu

Jak ale vypadá samotné využití Kickstarteru? V kontextu Kickstareru se bavíme o kampani, která má za cíl vybrat cílovou částku. Tato kampaň se skládá z několika fází a každá fáze obsahuje určité kroky, které je potřeba projít. Pojďme se tedy podívat, jak samotná Kickstarter kampaň vypadá.

Kampaň se většinou skládá ze 3 hlavních částí:

 • Pre-Campaign – kampaň před samotným zahájením Kickstarer kampaně
 • Campaign – hlavní Kickstarter kampaň
 • Post-campaign – kampaň po úspěšné kampani na Kickstarteru

Pojďme se podívat na každou z těchto fází zvlášť.

Kickstarter Pre-Campaign 

Takzvaná Pre-Campaign je ta nejdůležitější část, je základnou, na které je postaven zbytek kampaně pro uvedení produktů na trh. Hlavním cílem této fáze je vytvoření vysoce kvalitního seznamu e-mailů před samotným spuštěním hlavní kampaně a zároveň s tím šíření povědomí o nastávající kampani v rámci naší cílové skupiny. Proto abychom tohoto docílili, musíme projít následujícími kroky:

 1. Testování  komunikace

Prvním krokem na cestě k úspěšné před-kampani je připravit veškeré informace o naší cílové skupině a to, na jaký typ marketingové komunikace bude reagovat nejlépe. K tomu je velmi vhodné použít tzv. Consumer Based Brand Equity (CBBE).

Dotazník naleznete zde.

Základní principem CBBE je, souvislost mezi postoji zákazníka ke značce a samotném úspěchu této značky. Po dokončení dotazníku budete moci několika slovy popsat, jaký váš produkt je a jaké jsou jeho primární funkce a to, co produkt řeší pro zákazníka. 

 1. Vůdce kmene – early adopter

Obrovským pilířem crowdfundingu je důvěra. Být transparentní jako společnost vám umožní vybudovat si tuto důvěru rychleji. Spotřebitelé chtějí mít pocit, že komunikují spíše s osobou než s firemní značkou.

Chcete-li vytvořit svého vůdce kmene, budete muset vytvořit svoji identitu a příběh, který bude nejlépe vyhovovat vašemu produktu, publiku a osobnosti.

 • Identita (vyberte jednu)

Vůdce – někdo, kdo vede vaše publikum od bodu A k bodu B.

Bojovník – vydal se objevit pravdu.

Reportér – dělá rozhovor s lidmi s vysokou autoritou, aby se jí stal.

Neochotný hrdina – nechce být vůdcem, ale cítí povinnost sdílet své tajemství se svou komunitou.

 • Příběh (vyberte jeden)

Ztráta a vykoupení – zaměřte se na oběť a strádání, kterými jste prošli při výrobě produktů.

My vs. Oni – bojujte proti „padouchům“.

Před a po – váš produkt představuje řešení, které vám umožní snadno vizualizovat život s ním i bez něj.

 1. Budujte svou komunitu
 • Vytvoření nabídky

Nabídka pro zájemce je něco, co má hodnotu, kterou dáváte výměnou za e-mail potenciálního zákazníka. Silná nabídka sníží vaše náklady na potenciálního zákazníka a zvýší váš konverzní poměr, a to platí jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu.

Nabídkou v textu reklamy zajistíte přesun potenciálních zákazníků mezi vstupní stránkou neboli Landing Page a samotnou reklamou. Nabídka rozmístěna na Landing Page sdělí návštěvníkům, co dostanou výměnou za svůj e-mail. Nejefektivnější hlavní nabídkou podle agentury Launchboom je:

Velká sleva + získejte informaci, až spustíme naši kampaň

 • Cílení návštěvnosti

Chcete-li přivést relevantní návštěvnost, nejlepší volbou bude použít reklamu na Facebooku, která vám umožní vytvořit kvalitní e-mailovou databázi pro spuštění kampaně.

K úspěšné reklamě na Facebooku musíte udělat jen tyto 3 věci:

 1. Napište skvělý text
 2. Vyberte skvělý obrázek
 3. Zaměřte se na správné publikum
 • Vytvoření e-mailové databáze

Jak již bylo řečeno, hlavním cílem vstupní stránky je vytvoření e-mailového databáze. Nejlépe fungují tzv. „squeeze pages“, které obsahují jenom titulek, doprovodný text, výzvu k akci a políčko k přihlášení. Pro získání pozornosti lidí nemusíte vytvářet příliš složitou vstupní stránku. Pokud nemáte jasný a poutavý text, obrázky a výzvu k akci, nebude vaše stránka fungovat.

Vytvoření kvalitní e-mailové databáze je jenom prvním krokem. Se svou databází musíte také udržovat kontakt. Relevantní e-mailová komunikace vám pomůže spojit potenciální zákazníky s vaším kmenovým vůdcem a nadchnou je při spuštění vaší kampaně.

Jakmile se uživatel přihlásí k odběru e-mailů prostřednictvím Landing Page, musíte mu okamžitě poslat uvítací e-mail. Pro tuto aktivitu jednoznačně doporučuji využít marketing automation nástroje, jako jsou ActiveCampaign, GetResponse a další.

Cílem uvítacího e-mailu je:

 • Představit zákazníkovi vůdce kmene
 • Jasně popsat problém
 • Představit svůj produkt jako řešení
 • Představit hlavní výhody vašeho produktu
 • Připomenout zákazníkovi, že bude tím prvním, kdo se dozví o startu prodeje
 • Vyzvat zákazníka ke kladení dotazů přímou odpovědí na e-mail

Sedm dní před spuštěním kampaně je čas ji oznámit vaší komunitě.

Cílem e-mailu oznamujícího spuštění kampaně je:

 • Sdělit přesné datum a čas spuštění produktu
 • Sdělit zákazníkovi výhody plynoucí z toho, že jsou na vašem e-mailovém seznamu
 • Připomenout zákazníkovi hlavní výhody produktu
 • Pozvat zákazníka, aby sdílel vaše spuštění kampaně se svými přáteli
 1. Navrhněte strukturu odměn

Součástí kampaně na Kickstarteru jsou různé varianty odměn. Odměny jsou v podstatě produkty v určitém balíčku, které si zákazník kupuje svým příspěvkem. Většinou se jedná např. o určitý počet produktů, kombinace produktů, případně nějaký limitovaný element. Vytvořená struktura odměn musí být snadno pochopitelná. Existuje několik taktik:

 • Diskontování
 • Ukotvení ceny
 • Nedostatek z důvodu omezeného množství
 • Naléhavost z důvodu omezené časové dostupnosti

Nejprve doporučujeme se sami sebe zeptat na otázku: za jakou nejnižší cenu jsem ochoten svůj produkt prodat? Největší sleva by obvykle neměla přesahovat 30 % z očekávané maloobchodní ceny.

Na Kickstarteru je velmi efektivní taktika tzv. Reward Stacking. Tady si musíte vybrat hlavní nabídku produktu a poté navrhnout 3 úrovně slev. K podpoře startu používáme tu největší slevu. Pomocí e-mailového seznamu dáme potenciálním zákazníkům vědět, že obrovskou výhodou členství v komunitě je získání přístupu k nejlepší nabídce. Přistup k největší slevě doporučujeme nechat otevřený alespoň po dobu prvních 24 hodin kampaně. Největší sleva funguje jako kotva ceny, totiž připomíná potenciálním podporovatelům, že se cena může zvýšit.

 1. Schválení

Před tím, než spustíte kampaň, musíte na Kickstarteru získat souhlas jeho týmu. Doporučujeme odeslat kampaň ke schválení nejméně týden před spuštěním pro případ, že budete muset poskytnout další informace. Schválení obvykle trvá 2–3 pracovní dny.

Kickstarter – hlavní kampaň

 1. Spuštění

Po kliknutí na tlačítko bude vaše kampaň aktivní! Nyní máte odkaz na svou kampaň, abyste mohli začít budovat návštěvnost. Kickstarter doporučuje zahájení kampaně naplánovat na úterý přibližně 8:00. Pozor také na to, v jakém časovém pásmu je vaše cílová skupina!

 1. Odesílání e-mailů vaší komunitě

E-mailová marketingová strategie během kampaně je rozdělena do tří fází:

 • Spuštění – prvních 14 dní po spuštění
 • Doba mezi spuštěním a ukončením kampaně
 • Konec – posledních 7 dní kampaně

První fáze je tou nejdůležitější, jelikož během ní prodáte největší množství produktů. Během této fáze budete posílat hodně e-mailů, mnohem více než v ostatních fázích.

 1. Reklama na Facebooku

První fáze reklamy na Facebooku spočívá v použití remarketingu pro zvyšování prodeje a zajištění vysoké návratnosti investice. Při využití remarketingu je třeba se zaměřit na dvě skupiny publika:

 • Váš e-mailový seznam
 • Lookalike vašeho e-mailového seznamu, který vám Facebook umožňuje vytvořit.

Kickstarter bohužel neumožňuje umístit Facebook Pixel na vaši stránku. Nicméně Kickstarter má úžasnou integraci s Google Analytics, což vám pomůže sledovat účinnost reklam.

Druhá fáze reklamy předpokládá využití časti publika, která má nejlepší výsledky z období před zahájením kampaně od nových návštěvníků (cold traffic). V poslední fázi bude dobré urychlit servírování reklam, protože kampaň brzy skončí.

 1. Strategie vzájemné propagace

Při využití strategie křížové propagace musíte oslovit další provozovatele kampaně na Kickstarteru, které jsou aktuálně aktivní a nabízejí propagaci svých kampaní a na oplátku jsou ochotny propagovat vaši kampaň svým podporovatelům. Ke vzájemné propagaci doporučujeme vybírat kampaně, které:

 • se vašim podporovatelům budou líbit
 • mají podobné demografické údaje a zájmy
 • mají podobné počty podporovatelů
 1. Udržovaní tempa

Jak již bylo řečeno, druhá fáze reklamy předpokládá práci s novými návštěvníky. Pro tuto fázi doporučujeme následující strategii:

Místo toho, abyste okamžitě požádali nové návštěvníky o nákup vašeho produktu, musíte je požádát, aby se připojili k vaší komunitě a získali další informace o bonusových dárcích. Jakmile se přihlásí, popište jim nabídku podrobněji a oznamte, že si produkt mohou hned teď koupit se slevou. I když nákup neuskuteční, máte šanci je přesvědčit také prostřednictvím vašeho posledního e-mailu.

 1. Závěrečná sekvence e-mailového marketingu

Na konci kampaně jsou obvyklé také velké prodeje, které jsou poháněny naléhavostí. Je to pro návštěvníky poslední šance získat produkt se slevou před ukončením kampaně.

Tuto naléhavost je třeba použít u všech marketingových kanálů, obzvláště u e-mailového marketingu.

 1. Indiegogo InDemand

Program InDemand umožňuje úspěšným kampaním pokračovat v prodeji na platformě Indiegogo po neomezenou dobu. Ve skutečnosti pro vás naklonují celou vaši stránku z Kickstarteru a budete v provozu za hodinu. Po ukončení kampaně na Kickstarteru je třeba okamžitě spustit kampaň na Indiegogo InDemand.

Chcete-li začít s Indiegogo InDemand, kontaktujte tým Indiegogo zde.

Připojte se k informačnímu bulletinu Indiegogo 

Zpravodaj Indiegogo je jedním z jejich nejlepších marketingových kanálů. Možnost bezplatného umístění v bulletinu získáte dosažením určitých hodnot financování kampaně. Povede to k tržbám v hodnotě tisíců dolarů, za které nemusíte platit.

Kickstarter Post-Campaign

 1. Průzkum po kampani pomocí BackerKit

Tady jsou způsoby, jak požívat BackerKit k maximalizaci úsilí po skončení reklamní kampaně:

 • Feedback

BackerKit umožnuje nastavit hloubkové průzkumy, abyste se zeptali svých přispěvatelů na případné otázky. To je nesmírně užitečné, pokud má váš produkt několik variant a potřebujete zjistit, kterou variantu preferuje váš zákazník.

 • Navyšovaní prodeje

S BackerKit můžete prodat více položek svým podporovatelům díky upsellu a crosselu.

 • Doprava

BackerKit získá informace o dopravě od vašich podporovatelů, dokonce ověří dodací adresu.

Závěr

Kickstarer představuje i pro české firmy zajímavý nástroj na oslovení zahraničních cílových skupin a budování zákaznické báze. Pokud o Kickstarer kampani přemýšlíte, neváhejte mě oslovit a rád vám pomohu s dalšími kroky – společně s mojí agenturou FORECOM.

Zdroj: Interní příručka agentury Launchboom

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Další články z blogu:

Jsem tu pro Váš byznys, neváhejte mě kontaktovat:

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.