Úvod do Lead Generation

Začneme tím, že si vysvětlíme, co vlastně je „lead“, poté si ukážeme, jak se tyto leady generují, proč je vůbec potřebujete, a kdy někoho můžete označit za lead, jak označit typy leadů, a proč je získání leadů inbound způsobem tak efektivní.

 

Co je to lead?

Lead je jakákoliv osoba, která naznačí zájem o produkt nebo službu dané firmy.

Leady se k firmám dostanou skrze předání nějaké osobní informace při zakládání účtu, vyzkoušení free trialu nebo třeba zaplacení předplatného.

Například si můžete vyplnit online dotazník k tomu, abyste se dozvěděli víc o tom, jak pečovat o své auto. O den později dostanete email od automobilky (která dotazník vytvořila) s tím že by vám rádi pomohli s péčí o váš vůz. Tento proces působí daleko méně nuceně, než kdyby vám jednoduše zavolali, bez toho že by věděli, jestli vůbec o jejich služby máte zájem.

Z byznysového hlediska jsou informace, které automobilka z dotazníku sbírá velice hodnotné. Díky nim dokážou nabídku přizpůsobit přímo vašemu problému, a nemusí zbytečně obvolávat lidi, kteří o služby automobilky nejeví žádný zájem.

Leady jsou součástí cyklu, který zákazníci následují při přeměně z návštěvníka na zákazníka. Všechny leady však nejsou vytvořeny stejným způsobem. Existuje několik typů leadů založených na tom, v jaké části cyklu se právě zákazník nachází. 

sales-funnel

(Zdroj obrázku)

Marketing Qualified Lead (MQL)

Jsou potenciální zákazníci, kteří na základě marketingových aktivit projevili zájem o nabídku značky nebo mají jinou zkušenost s touchpointy značky a díky tou větší pravděpodobnost, že se stanou zákazníkem, než ostatní potenciální zákazníci. Zatím nemusí být připraveni k nákupu.

Sales Accepted Lead (SAL) 

V prodejním trychtýři se často přehlíží fáze „Sales Accepted Lead“.

Jedná se o fázi mezi MQL a SQL. Označujeme ji jako fázi „podání ruky“. Během fáze SAL se může prodejní tým blíže podívat na leady a posoudit jejich skutečnou kvalitu.

V prodejním trychtýři se nevyhnutelně občas objeví falešně pozitivní výsledky. Někteří potenciální zákazníci mohou vypadat na základě sales parametrů, jako vhodný fit – ve skutečnosti to tak být nemusí. Jiné vysoce kvalitní leady, které se nekvalifikovaly pro SQL na základě stávajících kritérií, mohou být zadrženy kvůli interním provozním problémům nebo nesrovnalostem v datech.

V ideálním případě budou potenciální zákazníci ve stavu SAL pouze po velmi krátkou dobu. Po přezkoumání, pravděpodobně obchodní zástupci pro rozvoj prodeje (SDR – sales development representative) přesunout tyto potenciální zákazníky na stav SQL nebo je vrátí na stav MQL.

Sales Qualified Lead (SQL)

Prodejně kvalifikovaný potenciální zákazník (SQL) je potenciální zákazník, který prošel prodejním funnelem – od marketingově kvalifikovaného potenciálního zákazníka (MQL) přes prodejně akceptovaného potenciálního zákazníka (SAL) – až do stavu, kdy prodejní tým může pracovat na jeho přeměně v aktivního zákazníka.

 Product Qualified Lead (PQL)

Jsou zákazníci, kteří již využili váš produkt a mají zájem se stát platícím zákazníkem. PQL se většinou vyskytuje u firem poskytující omezenou verzi jejich produktu zdarma (free trial / freemium). Příkladem je tedy zákazník, který využívá verzi zdarma, a má otázky ohledně verze placené.

Service Qualified Lead

Jsou zákazníci, kteří se obrátili s dotazem na váš servisní tým, s tím že by se chtěli stát platícím zákazníkem. Příkladem může být zákazník, který zavolá na podporu s tím, že by chtěl lepší verzi svého předplatného.

 

Co je to lead generation (generování leadů)?

Generování leadů je proces lákání kontaktů na váš byznys a zvyšování jejich zájmu o produkt nebo službu s cílem získání nových zákazníků. Existuje spousta možností generování leadů, například skrze žádosti o práce, příspěvky na blogu, kupóny, živé vystoupení nebo třeba online obsah.

Tyto způsoby generování leadů patří pouze mezi pár příkladů strategií, jak generovat leady, které můžete využít k nalákání nových potenciálních zákazníků, které poté můžete vést k vašim nabídkám.

Jednoduše řečeno, generování leadů je popostrčení potenciálních zákazníků k vašemu byznysu a následně nasměrování těchto zákazníků ke koupi vašeho produktu nebo služby.

 

Proč vůbec potřebujeme generování leadů?

V případě že nějaký člověk sám od sebe projeví zájem o vaši značku, přesun z neznámého člověka na zákazníka je pak mnohem přirozenější. Generování leadů zapadá do druhé fáze inbound marketingové metodologie, předtím, než se z návštěvníka stane zákazník.

 

Proces lead generation

Teď když už víme, jak generování leadů zapadá do inbound marketingové metodologie, pojďme se podívat na proces generování leadů.

  1. Návštěvník objeví vaši firmu skrze webové stránky, blog, nebo třeba sociální sítě.
  2. Poté klikne na tlačítko, které ho přesměruje k vykonání nějaké činnosti na vašem webu.
  3. Návštěvník se dostane na stránku, která je designovaná k získání leadu výměnou za nějakou nabídku, například kurz, knihu, cokoliv, co návštěvníka zaujme a má to pro něj nějakou hodnotu.
  4. návštěvník na této stránce vyplní formulář a vy tak získáte lead.

 

Jednoduše řečeno: návštěvník klikne na tlačítko vyzývající k akci (CTA), které je přenese na stránky, kde mohou vyplnit formulář, za který dostanou nějakou nabídku, a tím se stanou leadem.

 

Jaké kanály byste měli používat k přivedení návštěvníků?

Obsahov (content marketing)

Tvorba obsahu je skvělý způsob, jak přesměrovat uživatele na vaši stránku. Nejčastěji můžete vytvářet obsah, který poskytuje návštěvníkům nějaké užitečné informace. Ideální je vytvářet obsah pro konkrétní skupiny potenciálních zákazníků a pro konkrétní fázi náupního rozhodování. Můžete do obsahu zakomponovat i tlačítko vyzývající k přesměrování na vaše stránky. Čím více návštěvníka zaujmete, tím větší je šance že na tlačítko klikne.

Email

Email je skvělý nástroj k zasáhnutí lidí, kteří již mají o vaší značce nebo produktu povědomí. Emaily můžou mezi ostatními splývat, dejte si tak záležet, aby tlačítko k přemístění na vaše stránky bylo poutavé a zajímavé. Zároveň v této oblasti je velký prostor pro personalizaci obsahu na základě typu potenciálního zákazníka, nebo konkrétních akcí na webu. Dají se také využít chytřejší marketing automation nástroje, jako Hubspot, nebo ActiveCampaign.

 Reklamy a remarketing

Nejdůležitější je, aby vaše stránky opravdu splňovaly to, co v reklamě zmiňujete a aby vše bylo zřetelně jasné. Více o této části nazleznete v článku SEO vs PPC v B2B.

Blog

Největší výhodou blogu je, že v něm můžete detailně popsat vaše nabídky. Například pokud nabízíte instruktážní video na práci s nějakým softwarem, můžete do článku se společným tématem přidat tlačítko, které návštěvníka na stránku s videem přesune.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou ceným zdrojem leadů, ať už placenou aktivitou, nebo ogranickou aktivitou. Sociální sítě jsou navrženy tak, aby jednoduše navigovali návštěvníka, například na instagramu můžete tlačítka vyzývající k akci přidávat do stories nebo popisu vašeho profilu (bio). Samozřejmě i zde jsou velmi důleží reklamní aktivity a obsah.

 

Proč nenakupovat leady?

I přesto že je velmi jednoduché si leady koupit, oproti organickému generování leadů je to špatný nápad. Hlavní důvod, proč tomu tak je, je to, že vás dané kontakty neznají, nemají s vámi nic společného a působí to velice nuceně, pravděpodobně tak skončíte ve spamu nebo na „černé listině“ emailových operátorů. Proto je vždy lepší generovat leady organicky.

Jak zjistit že má zákazník zájem?

Skrze různě získané informace můžeme zjistit, zdali se jedná o lead, který potřebujeme. Zde je pár příkladů:

Žádost o práci: osoba, která má zájem o pracovní pozici je ochotná o sobě sdělit spoustu informací, jako je jméno, email, telefonní číslo a podobně. Je poté možné označit osobu za lead, avšak pouze pro náborový tým, ne marketingový.

Kupóny: V případě, že člověk objeví online kupón, který ho zaujme, je pak ochoten sdílet některé své informace výměnou za kupón. Ačkoliv se nejedná o mnoho získaných informací, pro obchod je to dostatek, aby věděli, že má člověk o jejich produkty zájem.

 

Lead scoring

Lead scoring je způsob hledání leadů kvantitativně. Leady se rozdělují podle úrovně angažovanosti a jiných kritérií, úrovně se mohou dělit na „má zájem“ nebo třeba „je připraven ke koupi“. 

Bodování potenciálních zákazníků (lead scoring) je metodika používaná k hodnocení potenciálních zákazníků na stupnici, která představuje vnímanou hodnotu každého potenciálního zákazníka pro organizaci. Výsledné skóre se používá k určení, které potenciální zákazníky přijímající funkce (např. prodej, partneři, teleprospecting) zapojí v pořadí podle priority. Čím vyšší skóre je, tím blíž je návštěvník k tomu, aby se z něho stal zákazník – respektive pomáhá přesunu ze stavu nový lead – na stav MQL.

 

Akviziční kanály pro generování leadů

V tomto článku jsme se už bavili o tom, jak udělat z návštěvníka zákazníka, jak ale na prvním místě vůbec seženeme návštěvníky?  

Pojďme se podívat na pár populárních platforem, kde tyto návštěvníky získáme.

Facebook

Facebook byl ke generování leadů používán již od jeho založení, ke změně však došlo v roce 2007, kdy jeho algoritmus začal vyhovovat spíše placeným reklamám. Facebook proto pro tento účel vytvořil reklamy zaměřující se přímo na generování leadů.

Twitter

Twitter má speciální funkci zvanou „Twitter lead gen cards“, díky které můžete získat leady přímo z tweetů, bez toho abyste museli opustit stránku. Uživatelovo jméno a emailová adresa se automaticky uloží a jediné co uživatel musí udělat je kliknout na tlačítko „submit“.

Linkedin

Taktéž velice efektivní platforma ke generování leadů již od jeho založení. Linkedin vytvořil formuláře které automaticky spojí data uživatele potom co kliknou na tlačítko výzvy k akci (CTA).

PPC

PPC kampaně jsou používané na různé druhy kampaní, včetně těch na generování leadů. Na googlu denně dojde k 3,5 miliardám vyhledávání, což z něho dělá velice efektivní nástroj ke generování leadů.

Tímto už znáte základní informace a předpoklady generování leadů. Nejdůležitější je se nebát zkoušet nové věci, neustále testujte a upravujte váš proces generování leadů, jen tak zlepšíte jejich kvalitu, a tím pádem i výši příjmu. Zároveň je nutné nepodcenit technologickou stránku věci a nejen s tou Vám mile rád pomohu. 🙂

Obsah

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více

Začneme tím, že si vysvětlíme, co vlastně je „lead“, poté si ukážeme, jak se tyto leady generují, proč je vůbec potřebujete, a kdy někoho můžete označit za lead, jak označit typy leadů, a proč je získání leadů inbound způsobem tak efektivní.

Co je to lead?

Lead je jakákoliv osoba, která naznačí zájem o produkt nebo službu dané firmy.

Leady se k firmám dostanou skrze předání nějaké osobní informace při zakládání účtu, vyzkoušení free trialu nebo třeba zaplacení předplatného.

Například si můžete vyplnit online dotazník k tomu, abyste se dozvěděli víc o tom, jak pečovat o své auto. O den později dostanete email od automobilky (která dotazník vytvořila) s tím že by vám rádi pomohli s péčí o váš vůz. Tento proces působí daleko méně nuceně, než kdyby vám jednoduše zavolali, bez toho že by věděli, jestli vůbec o jejich služby máte zájem.

Z byznysového hlediska jsou informace, které automobilka z dotazníku sbírá velice hodnotné. Díky nim dokážou nabídku přizpůsobit přímo vašemu problému, a nemusí zbytečně obvolávat lidi, kteří o služby automobilky nejeví žádný zájem.

Leady jsou součástí cyklu, který zákazníci následují při přeměně z návštěvníka na zákazníka. Všechny leady však nejsou vytvořeny stejným způsobem. Existuje několik typů leadů založených na tom, v jaké části cyklu se právě zákazník nachází. 

sales-funnel

(Zdroj obrázku)

Marketing Qualified Lead (MQL)

Jsou potenciální zákazníci, kteří na základě marketingových aktivit projevili zájem o nabídku značky nebo mají jinou zkušenost s touchpointy značky a díky tou větší pravděpodobnost, že se stanou zákazníkem, než ostatní potenciální zákazníci. Zatím nemusí být připraveni k nákupu.

Sales Accepted Lead (SAL) 

V prodejním trychtýři se často přehlíží fáze „Sales Accepted Lead“.

Jedná se o fázi mezi MQL a SQL. Označujeme ji jako fázi „podání ruky“. Během fáze SAL se může prodejní tým blíže podívat na leady a posoudit jejich skutečnou kvalitu.

V prodejním trychtýři se nevyhnutelně občas objeví falešně pozitivní výsledky. Někteří potenciální zákazníci mohou vypadat na základě sales parametrů, jako vhodný fit – ve skutečnosti to tak být nemusí. Jiné vysoce kvalitní leady, které se nekvalifikovaly pro SQL na základě stávajících kritérií, mohou být zadrženy kvůli interním provozním problémům nebo nesrovnalostem v datech.

V ideálním případě budou potenciální zákazníci ve stavu SAL pouze po velmi krátkou dobu. Po přezkoumání, pravděpodobně obchodní zástupci pro rozvoj prodeje (SDR – sales development representative) přesunout tyto potenciální zákazníky na stav SQL nebo je vrátí na stav MQL.

Sales Qualified Lead (SQL)

Prodejně kvalifikovaný potenciální zákazník (SQL) je potenciální zákazník, který prošel prodejním funnelem – od marketingově kvalifikovaného potenciálního zákazníka (MQL) přes prodejně akceptovaného potenciálního zákazníka (SAL) – až do stavu, kdy prodejní tým může pracovat na jeho přeměně v aktivního zákazníka.

 Product Qualified Lead (PQL)

Jsou zákazníci, kteří již využili váš produkt a mají zájem se stát platícím zákazníkem. PQL se většinou vyskytuje u firem poskytující omezenou verzi jejich produktu zdarma (free trial / freemium). Příkladem je tedy zákazník, který využívá verzi zdarma, a má otázky ohledně verze placené.

Service Qualified Lead

Jsou zákazníci, kteří se obrátili s dotazem na váš servisní tým, s tím že by se chtěli stát platícím zákazníkem. Příkladem může být zákazník, který zavolá na podporu s tím, že by chtěl lepší verzi svého předplatného.

Co je to lead generation (generování leadů)?

Generování leadů je proces lákání kontaktů na váš byznys a zvyšování jejich zájmu o produkt nebo službu s cílem získání nových zákazníků. Existuje spousta možností generování leadů, například skrze žádosti o práce, příspěvky na blogu, kupóny, živé vystoupení nebo třeba online obsah.

Tyto způsoby generování leadů patří pouze mezi pár příkladů strategií, jak generovat leady, které můžete využít k nalákání nových potenciálních zákazníků, které poté můžete vést k vašim nabídkám.

Jednoduše řečeno, generování leadů je popostrčení potenciálních zákazníků k vašemu byznysu a následně nasměrování těchto zákazníků ke koupi vašeho produktu nebo služby.

Proč vůbec potřebujeme generování leadů?

V případě že nějaký člověk sám od sebe projeví zájem o vaši značku, přesun z neznámého člověka na zákazníka je pak mnohem přirozenější. Generování leadů zapadá do druhé fáze inbound marketingové metodologie, předtím, než se z návštěvníka stane zákazník.

Proces lead generation

Teď když už víme, jak generování leadů zapadá do inbound marketingové metodologie, pojďme se podívat na proces generování leadů.

  1. Návštěvník objeví vaši firmu skrze webové stránky, blog, nebo třeba sociální sítě.
  2. Poté klikne na tlačítko, které ho přesměruje k vykonání nějaké činnosti na vašem webu.
  3. Návštěvník se dostane na stránku, která je designovaná k získání leadu výměnou za nějakou nabídku, například kurz, knihu, cokoliv, co návštěvníka zaujme a má to pro něj nějakou hodnotu.
  4. návštěvník na této stránce vyplní formulář a vy tak získáte lead.

 Jednoduše řečeno: návštěvník klikne na tlačítko vyzývající k akci (CTA), které je přenese na stránky, kde mohou vyplnit formulář, za který dostanou nějakou nabídku, a tím se stanou leadem.

Jaké kanály byste měli používat k přivedení návštěvníků?

Obsahový (content marketing)

Tvorba obsahu je skvělý způsob, jak přesměrovat uživatele na vaši stránku. Nejčastěji můžete vytvářet obsah, který poskytuje návštěvníkům nějaké užitečné informace. Ideální je vytvářet obsah pro konkrétní skupiny potenciálních zákazníků a pro konkrétní fázi náupního rozhodování. Můžete do obsahu zakomponovat i tlačítko vyzývající k přesměrování na vaše stránky. Čím více návštěvníka zaujmete, tím větší je šance že na tlačítko klikne.

Email

Email je skvělý nástroj k zasáhnutí lidí, kteří již mají o vaší značce nebo produktu povědomí. Emaily můžou mezi ostatními splývat, dejte si tak záležet, aby tlačítko k přemístění na vaše stránky bylo poutavé a zajímavé. Zároveň v této oblasti je velký prostor pro personalizaci obsahu na základě typu potenciálního zákazníka, nebo konkrétních akcí na webu. Dají se také využít chytřejší marketing automation nástroje, jako Hubspot, nebo ActiveCampaign.

 Reklamy a remarketing

Nejdůležitější je, aby vaše stránky opravdu splňovaly to, co v reklamě zmiňujete a aby vše bylo zřetelně jasné. Více o této části nazleznete v článku SEO vs PPC v B2B.

Blog

Největší výhodou blogu je, že v něm můžete detailně popsat vaše nabídky. Například pokud nabízíte instruktážní video na práci s nějakým softwarem, můžete do článku se společným tématem přidat tlačítko, které návštěvníka na stránku s videem přesune.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou ceným zdrojem leadů, ať už placenou aktivitou, nebo ogranickou aktivitou. Sociální sítě jsou navrženy tak, aby jednoduše navigovali návštěvníka, například na instagramu můžete tlačítka vyzývající k akci přidávat do stories nebo popisu vašeho profilu (bio). Samozřejmě i zde jsou velmi důleží reklamní aktivity a obsah.

Proč nenakupovat leady?

I přesto že je velmi jednoduché si leady koupit, oproti organickému generování leadů je to špatný nápad. Hlavní důvod, proč tomu tak je, je to, že vás dané kontakty neznají, nemají s vámi nic společného a působí to velice nuceně, pravděpodobně tak skončíte ve spamu nebo na „černé listině“ emailových operátorů. Proto je vždy lepší generovat leady organicky.

Jak zjistit že má zákazník zájem?

Skrze různě získané informace můžeme zjistit, zdali se jedná o lead, který potřebujeme. Zde je pár příkladů:

Žádost o práci: osoba, která má zájem o pracovní pozici je ochotná o sobě sdělit spoustu informací, jako je jméno, email, telefonní číslo a podobně. Je poté možné označit osobu za lead, avšak pouze pro náborový tým, ne marketingový.

Kupóny: V případě, že člověk objeví online kupón, který ho zaujme, je pak ochoten sdílet některé své informace výměnou za kupón. Ačkoliv se nejedná o mnoho získaných informací, pro obchod je to dostatek, aby věděli, že má člověk o jejich produkty zájem.

 Lead scoring

Lead scoring je způsob hledání leadů kvantitativně. Leady se rozdělují podle úrovně angažovanosti a jiných kritérií, úrovně se mohou dělit na „má zájem“ nebo třeba „je připraven ke koupi“. 

Bodování potenciálních zákazníků (lead scoring) je metodika používaná k hodnocení potenciálních zákazníků na stupnici, která představuje vnímanou hodnotu každého potenciálního zákazníka pro organizaci. Výsledné skóre se používá k určení, které potenciální zákazníky přijímající funkce (např. prodej, partneři, teleprospecting) zapojí v pořadí podle priority. Čím vyšší skóre je, tím blíž je návštěvník k tomu, aby se z něho stal zákazník – respektive pomáhá přesunu ze stavu nový lead – na stav MQL.

Akviziční kanály pro generování leadů

V tomto článku jsme se už bavili o tom, jak udělat z návštěvníka zákazníka, jak ale na prvním místě vůbec seženeme návštěvníky?  

Pojďme se podívat na pár populárních platforem, kde tyto návštěvníky získáme.

Facebook

Facebook byl ke generování leadů používán již od jeho založení, ke změně však došlo v roce 2007, kdy jeho algoritmus začal vyhovovat spíše placeným reklamám. Facebook proto pro tento účel vytvořil reklamy zaměřující se přímo na generování leadů.

Twitter

Twitter má speciální funkci zvanou „Twitter lead gen cards“, díky které můžete získat leady přímo z tweetů, bez toho abyste museli opustit stránku. Uživatelovo jméno a emailová adresa se automaticky uloží a jediné co uživatel musí udělat je kliknout na tlačítko „submit“.

Linkedin

Taktéž velice efektivní platforma ke generování leadů již od jeho založení. Linkedin vytvořil formuláře které automaticky spojí data uživatele potom co kliknou na tlačítko výzvy k akci (CTA).

PPC

PPC kampaně jsou používané na různé druhy kampaní, včetně těch na generování leadů. Na googlu denně dojde k 3,5 miliardám vyhledávání, což z něho dělá velice efektivní nástroj ke generování leadů.

Tímto už znáte základní informace a předpoklady generování leadů. Nejdůležitější je se nebát zkoušet nové věci, neustále testujte a upravujte váš proces generování leadů, jen tak zlepšíte jejich kvalitu, a tím pádem i výši příjmu. Zároveň je nutné nepodcenit technologickou stránku věci a nejen s tou Vám mile rád pomohu. 🙂

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Další články z blogu:

Jsem tu pro Váš byznys, neváhejte mě kontaktovat:

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.