Základy investování do startupů a fundraising z pohledu zakladatelů

Investování do startupů a fundraising jsou nezbytnými součástmi růstu a expanze pro mnoho mladých podniků. Pochopení základních principů těchto procesů je klíčové pro úspěch zakladatelů, kteří chtějí získat financování pro svůj startup. V tomto článku se zaměříme na základní aspekty investování do startupů a fundraisingu z pohledu zakladatelů. Pokud jste podnikatel, který hledá způsoby, jak rozšířit svůj podnikatelský záměr, tento článek vám poskytne užitečné informace a postupy.

Co je to startup a proč je investování důležité?

Startup je mladý, rychle rostoucí podnik, který se zaměřuje na řešení konkrétního problému nebo potřeby na trhu prostřednictvím inovativního produktu nebo služby. Investování do startupů je důležité, protože tyto podniky často potřebují značné množství kapitálu na vývoj, výzkum, marketing a další činnosti nezbytné pro růst. Získání financování umožňuje startupům rozšířit své podnikání, zvýšit tržní podíl a přilákat další investice.

Typy investorů a zdrojů financování

Existuje několik typů investorů a zdrojů financování, které mohou pomoci zakladatelům získat prostředky pro svůj startup. Mezi ně patří:

 • Osobní úspory a příspěvky přátel a rodiny (FFF – Friends, Family, and Fools)
 • Business Angels (individuální investoři)
 • Venture Capital (VC) firmy
 • Akcelerátory a inkubátory
 • Crowdfunding
 • Granty a státní podpora

Hodnocení startupu

Před zahájením fundraisingu je důležité provést hodnocení startupu, aby bylo možné určit jeho aktuální hodnotu a potenciál pro budoucí růst. Hodnocení startupu může zahrnovat následující aspekty:

 • Tržní potenciál: Velikost trhu a možnosti růstu
 • Konkurenční výhody: Inovace, technologie, know-how a jedinečnost produktu nebo služby
 • Tým: Schopnosti, zkušenosti a vize zakladatelů a zaměstnanců
 • Finanční výkonnost: Příjmy, ziskovost, cash flow a další finanční ukazatele
 • Rizika a nejistoty: Legislativa, konkurence, technologický vývoj a další faktory, které by mohly ovlivnit úspěch startupu
 • Hodnocení startupu může být provedeno interně nebo s pomocí externích odborníků, jako jsou analytici, poradci nebo investoři. 

Příprava na fundraising

Aby byl fundraising úspěšný, je důležité se řádně připravit. To zahrnuje následující kroky:

Vytvoření silného obchodního plánu: Obchodní plán by měl obsahovat jasnou strategii, cíle a finanční projekce, které ukazují, jak startup plánuje dosáhnout úspěchu.

Sestavení profesionálního týmu: Investorům je důležité vidět, že startup má tým schopných a zkušených lidí, kteří mohou realizovat obchodní plán.

Vytvoření prezentace (pitch deck): Prezentace by měla být stručná a přesvědčivá, s důrazem na klíčové body, které investorům ukážou, proč by měli do startupu investovat.

Networking: Zakladatelé by měli navázat kontakt s potenciálními investory, mentory a dalšími lidmi, kteří by mohli pomoci s fundraisingem. Účast na podnikatelských akcích, konferencích a workshopech může být užitečná pro budování sítě kontaktů.

Proces fundraisingu

Proces získávání financování může být náročný a časově nákladný. Zde jsou některé kroky, které by měl zakladatel podniku podniknout během fundraisingu:

Identifikace potenciálních investorů: Vyberte investory, kteří mají zájem o váš průmysl a mají zkušenosti s investováním do podobných projektů.

Příprava dokumentace a materiálů: Připravte všechny potřebné dokumenty a materiály, které mohou investoři požadovat během procesu due diligence (např. obchodní plán, finanční výkazy, prezentace).

Kontaktování investorů: Oslovte investory s nabídkou investování do vašeho startupu. Buďte připraveni na to, že ne každý investor bude mít zájem nebo bude schopen investovat.

Prezentace a jednání s investory: Během prezentací a jednání s investory se ujistěte, že jste přesvědčiví, komunikativní a transparentní ohledně vašeho podnikání a plánů.

Due diligence: Investoři budou pravděpodobně provádět due diligence, což zahrnuje důkladné zkoumání vašeho startupu, týmu, trhu a finančních ukazatelů. Buďte připraveni poskytnout všechny potřebné informace a spolupracovat s investory během tohoto procesu.

Podepsání smlouvy a převod financí: Po úspěšném jednání a splnění všech podmínek uzavřete smlouvu s investory a získejte financování.

Reporting a komunikace s investory: Po získání financování je důležité pravidelně informovat investory o vývoji a výsledcích vašeho startupu. Udržujte s nimi pravidelný kontakt a budujte důvěru.

Různé formy financování

Financování startupů může mít různé formy. Některé z nejběžnějších zahrnují:

Kapitálový vklad (equity financing): Investor vloží peníze do startupu výměnou za podíl na vlastnictví (akcie). Tento typ financování je často spojen s rizikovým kapitálem nebo investicemi business angelů.

Dluhové financování (debt financing): Startup si půjčí peníze, které musí být splaceny s úroky. Tento typ financování může zahrnovat bankovní úvěry, dluhopisy nebo konvertibilní dluhopisy.

Granty a státní podpora: Některé vlády a organizace nabízejí granty a podporu pro startupy, které splňují určité kritéria, například inovativní technologie, ekologické projekty nebo sociální podnikání.

Strategické partnerství a spolupráce: Startup může získat financování prostřednictvím partnerství nebo spolupráce s jinými společnostmi, které mají zájem na jeho úspěchu. To může zahrnovat licenční dohody, společné podniky nebo výměnu technologií a zdrojů.

Zhodnocení úspěchu fundraisingu

Po dokončení fundraisingového procesu je důležité zhodnotit průběh investice a zkušenosti získané během tohoto období. Zde jsou některé otázky, které byste si měli položit:

Byl fundraising úspěšný? Získali jste dostatek financí na realizaci svých plánů a cílů?

Jak efektivně jste komunikovali se svými investory? Byli investoři spokojeni s informacemi a komunikací, kterou jste jim poskytovali? Jaké lekce jste se naučili během procesu fundraisingu? Jsou zde nějaké aspekty, které byste mohli zlepšit při příštím fundraisingovém kole? Jaký vliv mělo získání financování na vaše podnikání? Byli jste schopni rozšířit svůj tým, zlepšit svůj produkt nebo zvýšit svůj tržní podíl?

Zhodnocení úspěchu fundraisingu vám pomůže identifikovat silné a slabé stránky vašeho přístupu a připravit se lépe na budoucí fundraisingová kola.

Plánování dalších fundraisingových kol

Pokud váš startup potřebuje další financování pro další růst a expanzi, je důležité plánovat další fundraisingová kola s dostatečným předstihem. Zde jsou některé kroky, které byste měli zvážit:

Analyzujte své současné finanční potřeby: Určete, kolik peněz potřebujete pro další etapy růstu a jaké jsou vaše finanční cíle.

Zrevidujte svůj obchodní plán: Aktualizujte svůj obchodní plán, aby odrážel změny v trhu, konkurenci a vašich strategiích.

Zvažte nové zdroje financování: Zkoumejte další zdroje financování, které by mohly být vhodné pro váš startup, jako například strategická partnerství, granty nebo dluhové financování.

Připravte se na další due diligence: Před dalším kolem fundraisingu se ujistěte, že máte všechny potřebné dokumenty a informace, které mohou investoři požadovat během due diligence.

Budujte vztahy s investory: Udržujte dobré vztahy se svými stávajícími investory a pokračujte v budování sítě potenciálních investorů pro budoucí fundraisingová kola.

Závěr

Investování do startupů a fundraising je klíčovým prvkem pro úspěch mnoha mladých a rychle rostoucích firem. Pro zakladatele startupů je nezbytné pochopit minimálně základy v této oblasti a úspěšně proplouvat procesem získávání financování. 

Úspěšný fundraising může být rozhodujícím faktorem pro růst a prosperitu startupu, proto je důležité zvolit správnou strategii a přístup. Networking, pečlivá příprava a průběžné zhodnocení úspěchu fundraisingu vám umožní zlepšit své fundraisingové schopnosti a zvýšit šanci na získání potřebných financí.

Zakladatelé by se měli také zaměřit na udržování silných vztahů s investory, aby zajistili jejich podporu a spolupráci v budoucnosti. Pravidelná komunikace, transparentnost a sdílení výsledků jsou klíčové pro budování důvěry mezi investory a zakladateli.

Je třeba mít na paměti, že fundraising je často náročný a časově nákladný proces. Nicméně, s pečlivou přípravou, vytrvalostí a správnou strategií, může být tento proces velmi odměňující a může vést k úspěšnému růstu vašeho startupu.

Při pohledu do budoucna bude důležité sledovat trendy a změny v oblasti investování do startupů a fundraisingu. Inovace v technologiích, změny v regulačním prostředí a ekonomické výkyvy mohou ovlivnit způsoby, jakými startupy získávají financování, a mohou také nabídnout nové příležitosti pro inovativní a agilní podniky.

V konečném důsledku je úspěch vašeho startupu závislý na kvalitě vašeho týmu, produktu a strategie. Financování je důležitým nástrojem pro podporu růstu a expanze, ale váš úspěch bude nakonec záviset na vaší schopnosti inovovat, adaptovat se a vytvářet hodnotu pro vaše zákazníky a partnery.

Obsah

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více
O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Další články z blogu:

Jsem tu pro Váš byznys, neváhejte mě kontaktovat:

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.