Co je RevOps? Průvodce Revenue Operations

Revenue Operations

Gartner předpovídá, že 75 % růstových společností na světě zavede do roku 2025 model revenue operations. Se stále větším růstem inovací a důležitostí odstraňování datových sil se v současné době posouváme směrem k nové realitě, kdy marketing, obchod, a zákaznická podpora musí fungovat společně jako jeden tým.

Názvy pracovních pozic obsahující slovo “Revenue” jsou stále častější. A právě například “Director Revenue Operations”, “VP Revenue Operations” a “Chief Revenue Officer” patří mezi nejrychleji rostoucí názvy pracovní pozice na síti LinkedIn.

Co stojí za tímto prudkým nárůstem a co vůbec znamená Revenue Operations

Co jsou Revenue Operations (RevOps)?

Revenue Operations (RevOps) je komplexní proces zajišťující předvídatelné příjmy v rámci organizace. Je to složka ve firmě, která využívá technologie a automatizace tak, aby pomohla týmům přijímat rozhodnutí, která rozvíjejí a ovlivňují příjem firmy.

RevOps spojuje všechny týmy – od marketingu, prodeje, zákaznické podpory a financí – kolem čtyř společných cílů: lepší cena za konverzi, lepší marži, snížení úniků příjmů (např. churn) a využití zákaznických dat k identifikaci nových příležitostí.

Úlohou Revenue Operations je poskytovat viditelnost celému týmu RevOps napříč organizací, zlepšovat efektivitu v celém procesu, podporovat předvídatelnost příjmů a dosahovat růstu příjmů. 

A jak se tohoto dá docílit? Je nutné zaměřit se na následující 3 klíčové komponenty Revenue Operations:

 • Technologie
  V rámci vaší organizace musíte propojit a sladit svou technologii, abyste poskytli jasný a přesný popis všech zdrojů příjmů. Poskytnutím jediného zdroje pravdy mohou týmy identifikovat, jak přímo a nepřímo ovlivňují tržby.
 • Procesy
  RevOps aktivuje jednotné procesy, protože týmy začínají spolupracovat na vytěžování dat a hledání úzkých míst. Dalšími výhodami jsou kratší prodejní cykly, lepší retence a vyšší objem prodeje.
 • Lidé
  Kdo je zodpovědný za spojení a správu vašich procesů a platforem? V závislosti na velikosti vaší společnosti RevOps vytvoří konkrétní tým nebo rozdělí odpovědnosti mezi stávající členy již existujících týmů.
 

Potřebujeme Revenue Operations?

Dochází k hluboké změně ve způsobu, jakým společnosti přemýšlejí o svých příjmech. Potřeba transparentnosti, odpovědnosti a předvídatelnosti od zasedací místnosti až po přední linii je větší než kdykoli předtím.

Částečně je to způsobeno změnou způsobu, jakým zákazníci nakupují produkty. Zákazníci například provádějí svůj vlastní průzkum mnohem dříve, než se k nim prodejce vůbec dostane – rozhodovací proces je složitější a obsahuje více proměnných. Obchodní modely založené na předplatném a pravidelných platbách navíc znamenají, že to, co se stane po prodeji, je stejně důležité jako to, co se stane předtím.

To znamená, že týmy odpovědné za zvyšování příjmů – obchod, marketing, CustEx/zákaznická podpora – musí být sladěny v rámci celého trychtýře , pokud chtějí uspět.

Zde jsou čtyři důvody dle Clari.com, proč právě teď vidíme nárůst potřeby RevOps:

 • Nepropojená a zastaralá data, která způsobují nepřesnosti v práci týmů 
 • Rozvoj v oblasti automatizace a AI může generovat nové poznatky a hypotézy
 • Zákazníci jsou stále náročnější a tím roste komplexita nákupního procesu
 • Roste potřeba transparentnosti a odpovědnosti
 
 
 

Nová norma pro týmy Go-To-Market

V minulosti obchodní týmy, marketingové týmy, a zákaznické týmy spoléhaly na samostatné technologické balíčky a systémy (CRM, tabulky, business intelligence, marketingové automatizace), což vedlo k velkým nespojitostem v datech. Toto odpojení vede k tomu, že týmy přinášejí na stůl své vlastní reporty, ztrácejí čas ověřováním a porovnáváním dat a nakonec přichází neschopnost činit informovaná a přesná rozhodnutí. Každý tým má svou vlastní pravdu…

Ale nemusí to tak být.

Princip Revenue Operations je tady – další evoluce týmové struktury, kde týmy přecházejí od plýtvání časem, osočování, nepřesných předpovědí a mentality osamělého vlka ke spolupráci založené na datech, transparentnosti, přesnosti exekuce, předvídatelnému růstu, a kratším prodejním cyklům.

 

Výhody revenue operations (výnosových operací)

Dle Boston Consulting Group firmy implementující RevOps přístup dosahují o 10-20% zvýšení obchodní produktivity. Jejich výzkum také ukázal, že těsnější propojení mezi týmy vedlo k:

 • 100% až 200% zvýšení návratnosti investic do digitálního marketingu
 • 10% zvýšení kvality leadů
 • 15% až 20% zvýšení spokojenosti zákazníků
 • 30% snížení výdajů na Go-To-Market
 

Revenue operations jsou zde

Revenue operations (Příjmové operace) představují data, procesy, komunikaci a lidi z různých týmů, kteří ve společné koordinaci rozhodují pro dosažení společných cílů.

Když tyto prvky proniknou do každého zákoutí a skulin vašeho podniku, všichni mohou spolupracovat k dosažení úspěchu.

Společnosti již nemohou provozovat své podnikání stylem “horké brambory”, kdy si kupujícího přehazuje mezi sebou marketing na prodej až k zákaznické podpoře. Dnešní nejlepší organizace používají společný pohled na podnikání, který jim umožňuje sjednotit a optimalizovat procesy, které pohánějí motor výnosů a vytvářejí cestu zákazníka s bezproblémovým předáváním.

Pro zavedení principu Revenue Operations je klíčové mít přesah mezi marketingem a salesem. Zároveň je nutné se orientovat ve technologickém stacku a ten právě optimalizovat pro dosažení odstranění datových sil. Právě to jsou oblasti se kterými máme bohaté zkušenosti, proto se neváhejte na nás obrátit.

Obsah

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více

Gartner předpovídá, že 75 % růstových společností na světě zavede do roku 2025 model revenue operations. Se stále větším růstem inovací a důležitostí odstraňování datových sil se v současné době posouváme směrem k nové realitě, kdy marketing, obchod, a zákaznická podpora musí fungovat společně jako jeden tým.

Názvy pracovních pozic obsahující slovo “Revenue” jsou stále častější. A právě například “Director Revenue Operations”, “VP Revenue Operations” a “Chief Revenue Officer” patří mezi nejrychleji rostoucí názvy pracovní pozice na síti LinkedIn.

Co stojí za tímto prudkým nárůstem a co vůbec znamená Revenue Operations

Co jsou Revenue Operations (RevOps)?

Revenue Operations (RevOps) je komplexní proces zajišťující předvídatelné příjmy v rámci organizace. Je to složka ve firmě, která využívá technologie a automatizace tak, aby pomohla týmům přijímat rozhodnutí, která rozvíjejí a ovlivňují příjem firmy.

RevOps spojuje všechny týmy – od marketingu, prodeje, zákaznické podpory a financí – kolem čtyř společných cílů: lepší cena za konverzi, lepší marži, snížení úniků příjmů (např. churn) a využití zákaznických dat k identifikaci nových příležitostí.

Úlohou Revenue Operations je poskytovat viditelnost celému týmu RevOps napříč organizací, zlepšovat efektivitu v celém procesu, podporovat předvídatelnost příjmů a dosahovat růstu příjmů. 

A jak se tohoto dá docílit? Je nutné zaměřit se na následující 3 klíčové komponenty Revenue Operations:

 • Technologie
  V rámci vaší organizace musíte propojit a sladit svou technologii, abyste poskytli jasný a přesný popis všech zdrojů příjmů. Poskytnutím jediného zdroje pravdy mohou týmy identifikovat, jak přímo a nepřímo ovlivňují tržby.
 • Procesy
  RevOps aktivuje jednotné procesy, protože týmy začínají spolupracovat na vytěžování dat a hledání úzkých míst. Dalšími výhodami jsou kratší prodejní cykly, lepší retence a vyšší objem prodeje.
 • Lidé
  Kdo je zodpovědný za spojení a správu vašich procesů a platforem? V závislosti na velikosti vaší společnosti RevOps vytvoří konkrétní tým nebo rozdělí odpovědnosti mezi stávající členy již existujících týmů.
 

Potřebujeme Revenue Operations?

Dochází k hluboké změně ve způsobu, jakým společnosti přemýšlejí o svých příjmech. Potřeba transparentnosti, odpovědnosti a předvídatelnosti od zasedací místnosti až po přední linii je větší než kdykoli předtím.

Částečně je to způsobeno změnou způsobu, jakým zákazníci nakupují produkty. Zákazníci například provádějí svůj vlastní průzkum mnohem dříve, než se k nim prodejce vůbec dostane – rozhodovací proces je složitější a obsahuje více proměnných. Obchodní modely založené na předplatném a pravidelných platbách navíc znamenají, že to, co se stane po prodeji, je stejně důležité jako to, co se stane předtím.

To znamená, že týmy odpovědné za zvyšování příjmů – obchod, marketing, CustEx/zákaznická podpora – musí být sladěny v rámci celého trychtýře , pokud chtějí uspět.

Zde jsou čtyři důvody dle Clari.com, proč právě teď vidíme nárůst potřeby RevOps:

 • Nepropojená a zastaralá data, která způsobují nepřesnosti v práci týmů 
 • Rozvoj v oblasti automatizace a AI může generovat nové poznatky a hypotézy
 • Zákazníci jsou stále náročnější a tím roste komplexita nákupního procesu
 • Roste potřeba transparentnosti a odpovědnosti
 
 
 

Nová norma pro týmy Go-To-Market

V minulosti obchodní týmy, marketingové týmy, a zákaznické týmy spoléhaly na samostatné technologické balíčky a systémy (CRM, tabulky, business intelligence, marketingové automatizace), což vedlo k velkým nespojitostem v datech. Toto odpojení vede k tomu, že týmy přinášejí na stůl své vlastní reporty, ztrácejí čas ověřováním a porovnáváním dat a nakonec přichází neschopnost činit informovaná a přesná rozhodnutí. Každý tým má svou vlastní pravdu…

Ale nemusí to tak být.

Princip Revenue Operations je tady – další evoluce týmové struktury, kde týmy přecházejí od plýtvání časem, osočování, nepřesných předpovědí a mentality osamělého vlka ke spolupráci založené na datech, transparentnosti, přesnosti exekuce, předvídatelnému růstu, a kratším prodejním cyklům.

 

Výhody revenue operations (výnosových operací)

Dle Boston Consulting Group firmy implementující RevOps přístup dosahují o 10-20% zvýšení obchodní produktivity. Jejich výzkum také ukázal, že těsnější propojení mezi týmy vedlo k:

 • 100% až 200% zvýšení návratnosti investic do digitálního marketingu
 • 10% zvýšení kvality leadů
 • 15% až 20% zvýšení spokojenosti zákazníků
 • 30% snížení výdajů na Go-To-Market
 

Revenue operations jsou zde

Revenue operations (Příjmové operace) představují data, procesy, komunikaci a lidi z různých týmů, kteří ve společné koordinaci rozhodují pro dosažení společných cílů.

Když tyto prvky proniknou do každého zákoutí a skulin vašeho podniku, všichni mohou spolupracovat k dosažení úspěchu.

Společnosti již nemohou provozovat své podnikání stylem “horké brambory”, kdy si kupujícího přehazuje mezi sebou marketingu na prodej až k zákaznické podpoře. Dnešní nejlepší organizace používají společný pohled na podnikání, který jim umožňuje sjednotit a optimalizovat procesy, které pohánějí motor výnosů a vytvářejí cestu zákazníka s bezproblémovým předáváním.

Pro zavedení principu Revenue Operations je klíčové mít přesah mezi marketingem a salesem. Zároveň je nutné se orientovat ve technologickém stacku a ten právě optimalizovat pro dosažení odstranění datových sil. Právě to jsou oblasti se kterými mám bohaté zkušenosti, proto se neváhejte na mě obrátit.

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Další články z blogu:

Jsem tu pro Váš byznys, neváhejte mě kontaktovat:

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.