Co je Growth Hacking?

Growth Hacking Mix

Co je Growth hacking?

Growth hacking je typ marketingu, který hledá nové či netradiční metody, jak zajistit růst firmy a produktu. Pojem “growth hacking” se poprvé objevil v roce 2010 a historicky se jeho vznik váže k Silicon Valley, kde je největší koncentrace nadějných startupů. 

Growth hacker (hacker růstu) je někdo, kdo používá kreativní a nízkonákladové strategie, aby pomohl podnikům získat a udržet si zákazníky. Growth hackers se zaměřují na rostoucí obchodní strategii.

Známé a osvědčené marketingové techniky už častokrát nestačí přinášet efektivní výsledky. Někteří marketéři proto začali hledat nové způsoby, jak zajistit svým klientům růst. Postupem času jich přibývalo, až tím v podstatě vznikl nový “obor” – Growth hacking.

 

Silicon Valley Growth Hacking

A právě startupy se vyznačují velkými ambicemi, obrovským tlakem investorů na expanzi a také omezeným rozpočtem. Přesně tato kombinace faktorů inspirovala první Growth hackery. Cílem jejich práce bylo získat co nejvíce nových zákazníků za co nejméně peněz, ovšem dosavadní způsoby propagace selhávaly.

V současnosti se už growth hacking rozšířil mimo sféru startupů a využívají ho i zavedené firmy a nadnárodní společnosti. Aby mohli growth hackeři plnit zadané cíle, musí pochopit byznys klienta od A do Z, musí znát velké množství marketingových nástrojů (a to nejen mainstreamových) a také musí mít naprosto odlišný styl uvažování oproti většině marketérů. 

Pro growth hackery je typická vzácná kombinace analytického přemýšlení založeného na datech s kreativitou nutnou pro unikátní využití získaných informací. Zároveň je důležitá zvědavost, která je nutí neustále testovat, získávat zpětnou vazbu, upravovat strategii a posouvat tak hranice byznysu klienta.

Growth Hacking Nástroje

Samozřejmě se používají i klasické metody jako SEO, email marketing, A/B testování, content marketing apod., ovšem vždy s cílem vyzkoušet je neotřelým způsobem, aby se v ideálním případě jednalo o virální marketing.

Growth hackers bývají zvědaví se zájmem o rozličné obory a velkým důrazem na čísla:

 • Growth hackeři se zaměřují výhradně na strategie související s růstem podnikání.
 • Tvoří hypotézy, určují priority a testují inovativní růstové strategie.
 • Analyzují a testují, aby zjistili, co funguje.

 

Jak začít s Growth Hackingem?

Dále se zaměříme na nejjednodušší způsoby jak začít s growth hackingem. Nejdříve je důležité mít svůj produkt/službu, která je již otestovaná a zvalidována, zda o to lidé mají zájem a zda jsou ochotni za daný produkt nebo službu zaplatit (tj. jaký je poměr mězi cenou a přidanou hodnotou pro zákazníka, viz např. value based pricing). Tyto předpoklady jsou důležité abyste vůbecm mohli sbírat data díky kterým můžete pochopit své zákazníka a vytvořit si typické persony. Následně je nutné pochopit dané persony a to jaké mají typické nákupní chování ve vztahu k vašemu produktu nebo službě.

Aktualizujte svůj produkt v pravidelných intervalech a získejte zpětnou vazbu od zákazníků, abyste vždy věděli, zda jste na správné cestě. Zároveň uvádějte na trh svůj produkt, abyste podpořili neustálý růst a sledovali úspěch těchto výsledků. Testování A / B a další techniky pro optimalizaci konverze jsou zásadní pro efektivní hackování růstu.

Strategie growth hackingu

Právě chytrou kombinací veškerých relevantních komunikačních nástrojů a marketingových platforem jde docílit velmi efektních výsledků, které se dají velmi dobře škálovat i skrz různé trhy.

Strategie growth hackingu se obecně dají rozdělit do tří hlavních oblastí:

 • Obsahový marketing (content marketing)
 • Produktový marketing
 • Reklamy

 

V závislosti na použité taktice a kombinaci komunikačních kanálů může být právě obsahový marketing levným způsobem, jak rozšířit povědomí o vašem produktu nebo službě mezi relavantními uživateli. Mezi typické marketingové aktivity v oblasti obsahového marketingu patří:

 • Vlastní blog a tvorba hodnotného obsahu
 • Guest blogging a PR
 • Obsah na sociálních sítích
 • Tvorba ebooků , infografik a případových studií
 • Specializované nástroje zadarmo (např. rychlá SEO analýza webu)
 • Podcasty a videa
 • Webináře
 • Soutěže
 • Recenze produktů od blogerů a influencerů
 • Influencer marketing
 • Diskuze na relevantních fórech, Facebook skupinách apod. (případně Reddit, Quora)
 • Využívání email marketingu na budování engagementu se zákazníky
 • Zlepšování dosahu díky lepší viditelnosti obsahu webu díky SEO praktikám
 • Využití bazarových marketplaců (např. Bazoš)

 

Produktový marketing zahrnuje techniky, jak učinit váš produkt přitažlivějším a budovat uživatelskou základnu. Jedná se například:

 • Využití strachu, tzv. FOMO díky metodice invite-only, tj. možnost využívání webu nebo služby pouze na pozvánku
 • Gamifikace v průběhu onboardingu uživatele. Tím je proces pro uživatele zábavnější a může být více motivován k interakci.
 • Nabízet incentivy pro doporučení produktu/služby, z nichž má prospěch jak stávající uživatel, tak i ten nový
 • Affiliate marketing

Velmi důležité je do veškerých aktivit zapojit alespoň nějaké rozpočty na reklamu, protože jinak aktivity bez počátečního šíření a bez počáteční trakce, fungují hůře.

 

Příklady Growth Hackingu

Mezi známé příklady úspěšných growth hacking kampaní patří:

 • Dropbox, který odměňuje stávající uživatele za pozvání nových uživatelů tím, že jim rozšíří úložný prostor
 • Gmail ve svých začátcích byl pouze invite-only a využil tak FOMO pro svůj růst
 • Revolut, který nabízí při pozvání dalších uživatelů finanční odměnu
 • Hubspot implementoval nástroj pro rychlou SEO analýzu webu zdarma a tím získal mnoho uživatelů pro svou placenou variantu
 • AirBnB, které využilo server Craigslist tím, že kopírovali nabídky na ubytování ze svého aplikaci také rovnou do Craiglistu

Další zajímavé příklady naleznete zde.

 

Zajímá vás, jak by mohl vypadat growth hacking ve Vašem podnikání? Zaměřuji se, společně s mým týmem, na využití nejmodernějších marketingových technologií a trendů pro zajištění maximálního růstu našich klientů. Kontaktujte mě a domluvte si konzultaci zdarma!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.
 • Google services
 • Facebook Services
 • Hotjar
 • And more...

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

 • Získejte informace o uživatelích a svém podnikání
 • Podrobný systém automatického reportování
 • Sledujte výkonnost firmy v čase, predikujte vývoj
 • Optimalizujte investice do marketingu

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

 • Vytvořím komunikační mix na základě vhodných kanálů
 • Správné měření je základem optimalizace
 • Implementace nástrojů Google Marketing Platform
 • Inovativní praktiky Growth Hackingu zajistí větší výkonnost

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

 • Implementace analytických a testovacích nástrojů
 • Uživatelský a tržní výzkum
 • Zaměřte se na to co funguje

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

 • Tržní a konkurenční analýza
 • Zvýšení prodejů a optimalizace toku příjmů
 • Na základě dat spolu vytvoříme strategii

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

 • Grafici
 • Programátoři
 • SEO
 • Webové stránky

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

 • Get user information
 • Detail reporting system

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.
 • Increase sales
 • We will create a strategy based on the data

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.
 • Implementation of analytical and testing tools
 • All about the user of your web from A to Z
 • Make more money

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.
 • We will create marketing strategies
 • All results are measured
 • Implementig the tools of Google Marketing Platform

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.

 • Marketingové a analytické nástroje od Google
 • Pokročilá implementace Facebook Pixelů
 • Hotjar a další analytické nástroje
 • A další...