Jak rychle vybudovat e-commerce byznys

Jak rychle vybudovat e-commerce byznys – a využít krizi jako příležitost

Přestože zatím není možné určit plný rozsah důsledků koronaviru, je už teď jasné, že některá odvětví nikdy nebudou stejná jako dřív. Není žádným překvapením, že lidé začali po uzavření kamenných obchodů nakupovat mnohem více online, je ale pravděpodobné, že tento trend neskončí společně s omezeními.

V Číně se zvýšil podíl online nákupů o 15-20%, v Itálii dokonce o 81% v porovnání s posledním únorovým týdnem. Podobnou situaci lze sledovat i v dalších státech. Kolaps offline nakupování nutí firmy posílit svou pozici v online prostředí, ať už jde o zdokonalení eshopu nebo vytvoření eshopu od nuly.

Pokud si říkáte, že vytváření online platformy trvá věčnost a stojí spoustu peněz, pak se mýlíte. Svůj e-commerce byznys můžete vybudovat efektivně za zlomek času. V tomto článku naleznete několik konkrétních doporučení, které umožní i větší společnosti (například z tradičně offline odvětví) rozjet online byznys za méně než 4 měsíce.

Pragmatický přístup 

Zaměřte se pouze na klíčové a faktické aspekty. Jaké jsou vaše nejprodávanější produkty a služby? Na čem máte nejlepší marži? Jaké produkty lidé běžně kupují společně s těmi nejprodávanějšími? Tyto a další otázky si musíte zodpovědět, než začnete budovat eshop.

Všechno se musí podřídit praktickému využití, aby se zkrátil čas strávený na zbytečnostech. Nemá smysl přidávat do eshopu všechny produkty, pokud jich máte 1000. Produkt navíc = kategorie navíc = složitější rozložení stránky = práce navíc = čas navíc!diverzifikace rizika v podnikání

Pokud fungujete ve více zemích, bude lepší začít na menším trhu. V prvních měsících po spuštění vyladíte nedostatky webu, vytvoříte efektivní systém zpracování objednávek a s hotovým řešením pak snáze a levněji expandujete na zbylé trhy.

 

Rozdělte odpovědnost, ne jen úkoly

Vytvořte týmy zodpovědné za přípravu jednotlivých částí a nechte jim volnou ruku při realizaci. Pokud můžete, snažte se vyhnout externím firmám. Koordinace s nimi i mezi nimi (když jich máte více) trvá mnohem déle než při využívání interních týmů. 

Utvořené týmy by měly pokrýt technickou a designovou stránku webu, produkty, marketing a řízení činností jako sklady, balení, přeprava a další specifické záležitosti vašeho odvětví.

Každému týmu určete přesné pole působnosti, aby si navzájem nepřekážely a nevznikal prostor pro konflikty. Zároveň je dobré, aby se týmy pravidelně scházely na denní a týdenní bázi, kde se budou navzájem informovat o hotové práci a můžou koordinovat další postupu.

 

Učte se a přizpůsobujte se

Pro správné měření a vyhodnocení výsledků je nutné mít už na začátku stanovené KPI (Key Performance Indicator). Je lepší zaměřit se na drobnější metriky, celkové konverze a konverze z jednotlivých zdrojů vám nepomohou udělat si přesný obrázek o vašich zákaznících. 

Využijte detailnější segmentaci zákazníků, sledujte co u vás nakupují nebo jaké funkce webu využívají. Podle toho testujte další možnosti, jak jim nakupování zpříjemnit a jak zefektivnit proces vyřízení a doručení objednávky. Připravte se, že tento koloběh nikdy nekončí. Lidé se neustále mění a vy jim musíte naslouchat.

 

 

Krize může být příležitostí! – Lukáš Lískovec – https://www.lukasliskovec.cz/

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.
 • Google services
 • Facebook Services
 • Hotjar
 • And more...

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

 • Získejte informace o uživatelích a svém podnikání
 • Podrobný systém automatického reportování
 • Sledujte výkonnost firmy v čase, predikujte vývoj
 • Optimalizujte investice do marketingu

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

 • Vytvořím komunikační mix na základě vhodných kanálů
 • Správné měření je základem optimalizace
 • Implementace nástrojů Google Marketing Platform
 • Inovativní praktiky Growth Hackingu zajistí větší výkonnost

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

 • Implementace analytických a testovacích nástrojů
 • Uživatelský a tržní výzkum
 • Zaměřte se na to co funguje

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

 • Tržní a konkurenční analýza
 • Zvýšení prodejů a optimalizace toku příjmů
 • Na základě dat spolu vytvoříme strategii

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

 • Grafici
 • Programátoři
 • SEO
 • Webové stránky

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

 • Get user information
 • Detail reporting system

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.
 • Increase sales
 • We will create a strategy based on the data

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.
 • Implementation of analytical and testing tools
 • All about the user of your web from A to Z
 • Make more money

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.
 • We will create marketing strategies
 • All results are measured
 • Implementig the tools of Google Marketing Platform

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.

 • Marketingové a analytické nástroje od Google
 • Pokročilá implementace Facebook Pixelů
 • Hotjar a další analytické nástroje
 • A další...