SEO průvodce pro rok 2024

Toto je kompletní kontrolní seznam pro SEO, který kdy budete potřebovat k bezproblémovému optimalizování vašich potřeb. Provede vás hlavními činnostmi SEO, které vám pomohou efektivně zorganizovat tento proces a dosáhnout nejlepších pozic, které vám přinesou vyšší prodeje.

Kontrolní seznam popisuje osvědčené postupy v oblasti SEO, stručně vysvětluje, jakým problémům je třeba věnovat pozornost, a poskytuje tipy, jak je odstranit. Článek je provázen dalšími materiály, které vám poskytnou hlubší pochopení SEO.

Při práci na SEO budete muset pracovat s jistými nástroji, které vám pomohou implementovat a zlepšovat SEO. Většina z nich je zdarma:

  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • PageSpeed Insights
  • Mobile-Friendly Test

Pracovní postup je však použitelný s jakýmkoli jiným nástrojem SEO, takže si můžete seznam ponechat a snadno jej použít kdekoli. Po dokončení každého kroku zaškrtněte příslušné políčko. To vám pomůže sledovat celkový průběh optimalizace vašeho projektu. S každým krokem nespěchejte – nejdůležitější je kvalita toho, co děláte!

Kontrolní seznam pro spuštění webových stránek

Zvažte tyto aspekty SEO hned na začátku a ušetříte si starosti svých webových stránek.

Používejte protokol HTTPS.

Používání zabezpečeného šifrování se důrazně doporučuje u všech webových stránek, zejména u těch, které sledují transakce a shromažďují citlivé informace o uživatelích.

Někdy se webmasteři setkávají s technickými problémy při přechodu svých webů z protokolu HTTP na HTTPS. Jedním z takových problémů je tzv. smíšený obsah, kdy zabezpečené stránky HTTPS obsahují nezabezpečený obsah servírovaný přes HTTP.

Chcete-li zkontrolovat, zda se na vašem webu nevyskytují problémy se smíšeným obsahem, otevřete nástroj WebSite Auditor a přejděte do části Audit webu -> Kódování a technické faktory nástroje WebSite Auditor.

Nastavte jeden z názvů domény jako kanonický.

Vyhledávače vidí www a non-www verzi stejné stránky jako dvě různé stránky a může dojít k problémům s duplicitním obsahem. Abyste tomu předešli, nastavte hlavní verzi domény pro své webové stránky pomocí metody přesměrování, která vám nejlépe vyhovuje.

Taková indexace nezpůsobí algoritmické sankce. Chcete-li však dosáhnout nejlepších výsledků hodnocení, ujistěte se, že verze, kterou nastavíte jako hlavní, je ta, kterou Google zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. V nástroji Audit webu najděte část Přesměrování a zjistěte, zda máte nastaveno přesměrování na hlavní (buď www, nebo non-www) verzi domény.

Vyberte si systém pro správu obsahu, který je vhodný pro SEO. 

Systémy pro správu obsahu (Content management systems – CMS) mají zjednodušit tvorbu webových stránek. Někdy však dělají pravý opak. Systémy CMS mohou představovat další problémy pro SEO, jako je automatické generování duplicitního obsahu, špatné adresy URL, omezení přizpůsobení hlavních prvků na stránce a celkově omezená sada funkcí. Proto si zvažováním dobrého CMS od samého začátku ušetříte problémy.

Implementujte adresy URL vhodné pro SEO.

Ačkoli je adresa URL velmi lehkým faktorem hodnocení, je to první věcí, kterou Googlebot na nové stránce prochází. Vytváření přívětivých URL adres pro SEO vás nic nestojí, ale vaše stránky budou jistě těžit z osvědčených postupů SEO pro adresy URL.

Jak vytvořit adresy URL přívětivé pro SEO:

V adresách URL používejte klíčová slova, díky kterým budou vypadat relevantněji pro uživatele i vyhledávače.

Optimalizujte délku adres URL tak, aby nebyly delší než 75 symbolů.

Používejte statické adresy URL, tj. adresy URL bez symbolů. Dynamické adresy URL nejsou pro uživatele ani vyhledávače přívětivé.

Všechny problémy s URL naleznete v modulu Audit webu v nástroji WebSite Auditor, v části URL. Zde se zobrazí všechna upozornění na dlouhé adresy URL, dynamické adresy URL atd.

 Nastavení analytických nástrojů.

Chcete-li sledovat návštěvnost a výkonnost svých webových stránek, musíte přidat sledovací kód služby Google Analytics a ověřit své webové stránky v nástroji Google Search Console (nebo v jiných nástrojích pro webmastery, které považujete za relevantní i pro váš region, například Bing Webmaster, Yahoo Webmaster Tools, Naver Webmaster Tools atd.). Jistě existují alternativní počítadla návštěvnosti a analytické nástroje, jako je Mixpanel nebo Matomo, ale produkty Google jsou skutečně univerzální a lze je integrovat do většiny ostatních platforem.

 Synchronizujte své nástroje SEO s nástroji Google Analytics a Search Console.

Svůj účet Google Analytics (GA) můžete synchronizovat s nástrojem SEO PowerSuite. Poté, co aplikace shromáždí data z GA, budete moci zobrazit statistiky vstupních stránek, klíčových slov a zpětných odkazů v aplikacích Rank Tracker, WebSite Auditor a SEO SpyGlass.

 Naplánujte si strukturu svých webových stránek.

Hierarchie stránek na webu má zásadní význam pro jeho potenciál a pro hodnocení SEO. Přehledná struktura webu usnadňuje uživatelům orientaci a pomáhá vyhledávačům rychleji objevovat a indexovat stránky. Strukturu webu musíte revidovat v každé fázi vývoje webu a smysluplně ji plánovat a přitom dbát na následující:

 Používejte vizuální mapu stránek

V aplikaci WebSite Auditor najdete nástroj pro vizualizaci, který vám pomůže přehledně zobrazit všechny stránky, odhalit nejvýznamnější z nich a přestavět projekt tak, jak potřebujete.

 Zkontrolujte hloubku kliknutí na stránkách

Tento faktor lze zobrazit ve vizuální mapě webu a na všech stránkách v modulu Audit webu nástroje WebSite Auditor. Ujistěte se, že všechny vaše nejdůležitější stránky nejsou od domovské stránky vzdáleny více než 2–3 kliknutí. Pro přehlednou navigaci na webu implementujte navigace, které zobrazují hierarchii vašich stránek.

 Optimalizujte interní propojení

Interní odkazy jsou často podceňovány, přestože ovlivňují důležité faktory propojení, jako je doba relace, zobrazení stránek za relaci atd. Vnitřní odkazy pomáhají vykrystalizovat strukturu webu a volba techniky vnitřního propojení spočívá v typu podnikání a obsahu, kterému web slouží.

Texty navíc slouží jako další faktor pro vyhledávače, který jim pomáhá lépe pochopit, o čem stránka je. Věnujte pozornost rozmanitosti textu, propojujte stránky, navrhujte články a akce na konci blogových příspěvků a sledujte v Google Analytics, jak se zlepšují hlavní ukazatele chování uživatelů.

Kontrolní seznam pro analýzu klíčových slov

Ačkoli to není tak jednoduché jako před lety, analýza klíčových slov je pro SEO strategii stále zásadní. Klíčová slova napovídají, kde se vaše webové stránky umístí. Pozice klíčových slov navíc slouží jako základ pro měření efektivity vašeho úsilí v oblasti SEO.

Zjistěte, jaká klíčová slova se umísťují na předních pozicích.

Klíčová slova určují všechny vaše aktivity v oblasti SEO. Sledováním organických pozic pro vaše cílová klíčová slova budete měřit úspěšnost vaší obecné strategie SEO.

Spusťte tedy projekt pro svůj web v nástroji Rank Tracker a nástroj zjistí všechna klíčová slova, na která se váš web zaměřuje. Klíčová slova můžete také přidat ručně nebo pomocí tlačítka Navrhnout, tím za vás najde nápady na klíčová slova. Zadejte několik výchozích klíčových slov, která nejlépe vystihují téma vašeho webu. Klíčová slova se zobrazí v modulu Sledování pozic, kde se sledují pozice při každé spuštěné kontrole pozic.

 Identifikujte své organické konkurenty.

Najděte své nejbližší organické konkurenty a pochopte jejich strategie SEO, abyste mohli zlepšit ty své. Vaši organičtí konkurenti nemusí být nutně vaši skuteční konkurenti, kteří nabízejí produkt nebo službu podobnou té vaší. Organičtí konkurenti jsou ty webové stránky, které se umísťují na stejná klíčová slova a témata jako vy. Své konkurenty musíte porovnávat podle hlavních ukazatelů SEO, sledovat jejich pravidelné aktivity a nenechat se jimi vytlačit ze SERPu.

Pomocí modulu Výzkum konkurentů nástroje Rank Tracker můžete zjistit své hlavní konkurenty podle domén nebo témat. Nástroj zobrazuje úroveň průniku mezi doménami několika konkurentů a jejich společnými klíčovými slovy. V nástroji SEO SpyGlass můžete porovnávat své konkurenty podle síly domény. Objevené konkurenty můžete přidat do modulu Sledování pozic a sledovat jejich výkon vedle svých webových stránek.

Analýza nových nápadů na klíčová slova.

Analýzou nových nápadů na klíčová slova naplánujete růst webu a přidáte další stránky, které přinesou organickou návštěvnost z Googlu. To je důležitý krok, protože analýza klíčových slov zahrnuje důkladný průzkum konkurence, která pomáhá firmám lépe formulovat jejich jedinečnou nabídku hodnoty.

Existuje celá řada míst, kde lze najít nové nápady na klíčová slova, například automatické doplňování Google, plánovač klíčových slov Google Ads, automatické doplňování Bing atd. Ruční vyhledávání klíčových slov může zabrat čas, proto nástroj Rank Tracker kombinuje 24 metod vyhledávání klíčových slov v jednom modulu, abyste mohli najít nová klíčová slova během několika minut.

 Vyberte si nejvýdělečnější klíčová slova.

Poté, co pro vás nástroj shromáždí nové nápady na klíčová slova, je třeba vybrat ta nejefektivnější. Nástroj Rank Tracker zobrazuje několik SEO metrik a také filtrů, které to umožňují rychle provést.

Vyhledejte dlouhá a krátká klíčová slova (long-tail a short-tail).

Můžete použít filtr podle délky klíčových frází (i když to není přesně to, co odlišuje long-tail klíčová slova od short-tail). Dobrým postupem je ujistit se, že váš seznam klíčových slov obsahuje 2-4 slovné fráze. Jedno klíčové slovo může být příliš obecné (např. „auta“); příliš dlouhá fráze může přilákat jen malou nebo žádnou návštěvnost (např. „kde koupit červený ford s bílými dveřmi v Praze“).

Dbejte na obtížnost klíčových slov.

Nástroj Rank Tracker vyhodnocuje údaje o obtížnosti klíčových slov dvěma způsoby – analýzou obtížnosti pro prvních 10 a 50 organických výsledků.

Na kartě Analýza SERP, nástroj kontroluje 50 nejlépe hodnocených stránek a zobrazuje, jak obtížné bude pro vaši stránku pro zvolenou klíčovou frázi ostatní sesadit. Nástroj zjišťuje korelaci mezi různými faktory stránky, porovnává sílu stránky, odkazy, které na ni ukazují, klíčová slova, na která se řadí atd.

Poté poskytne průměrné skóre obtížnosti klíčového slova: čím vyšší skóre, tím těžší bude umístit se na předních místech. Zaměřte se na klíčová slova s nízkým a středním (označeným zeleně a žlutě) skóre obtížnosti.

Vybírejte výrazy s lepším indexem účinnosti klíčových slov.

Při výběru konečného seznamu klíčových slov věnujte pozornost indexu KEI, což je poměr počtu hledání a konkurence. Obecně platí, že čím vyšší KEI (označeno zeleně), tím lépe, což znamená, že dané klíčové slovo hledá hodně lidí, ale mezi weby není velká konkurence. Všimněte si, že v některých případech může být KEI nízký (označený červeně) pro všechna klíčová slova vašeho projektu (např. všechny klíčové fráze mají nízký objem vyhledávání). 

Mějte na paměti, že KEI je relativní metrika, a dívejte se na čísla jako na relativní hodnoty. Neexistuje dobrý nebo špatný KEI. Měli byste tedy porovnávat pouze jedno klíčové slovo s druhým.

Kontrolní seznam optimalizace na stránce a obsahu

Vzhledem k tomu, že se algoritmy Google snaží odměňovat nejlepší obsah, zůstává SEO na stránce jedním z nejsilnějších faktorů hodnocení. Ačkoli se on-page SEO a optimalizace obsahu týkají přibližně téhož, svým rozsahem se poněkud liší. Doporučuji podnikat menší kroky pro zlepšení na stránce (jako je optimalizace CTR nebo aktualizace obsahu kvůli čerstvosti). Brzy získáte pohled na svou obsahovou strategii z ptačí perspektivy a budete moci vypracovat komplexní přístup.

 Přepište příliš dlouhé, duplicitní nebo chybějící nadpisy.

V modulu Audit webu aplikace WebSite Auditor najděte část On-page. Zkontrolujte faktory „duplicitní nadpisy“ a „prázdné značky nadpisů“. Pokud se zde objeví některý text dvakrát, je třeba je přepsat a zahrnout do nich primární klíčové slovo. Kromě toho věnujte pozornost faktoru „příliš dlouhé názvy“. Pokud jsou nadpisy příliš dlouhé, Google je může nechat zkrátit a přepsat. Nejefektivnější názvy stránek jsou dlouhé 45 až 50 znaků včetně mezer.

  Optimalizujte meta description.

Někteří lidé mohou pochybovat o přínosu meta description, ale mně se zdá, že je to další důležitý prvek na stránce. Meta description slouží jako jakýsi marketingový banner, na kterém je výzva k akci. Spolu s „title tags“ je to hlavní prvek na stránce, který ovlivňuje organickou míru prokliků na vaše stránky. Nepromarněte tedy šanci získat větší organickou návštěvnost díky optimalizovanému meta description. Protože pokud to neuděláte vy, udělá to Google a nikdo vám nezaručí, že to bude dobře.

 Zpestřete pouze textový obsah.

Používejte obrázky a videa, abyste zpestřili obsah stránek a získali větší návštěvnost z vyhledávání Google. S některými dalšími multimédii má stránka šanci zobrazit se ve výsledcích, jako jsou obrázky Google nebo videa Google. Kromě toho vizuály slouží jako vysvětlující médium, takže s největší jistotou zlepší zapojení uživatelů do vašeho obsahu.

Mezitím mějte na paměti, že obrázky by měly být optimalizovány pro organické vyhledávání. Ujistěte se, že jsou převedeny do formátu vhodného pro web a rychle se načítají.

 Pracujte na svých webových stránkách E-A-T.

Vyhledávače mají nezávislé hodnotitele, kteří hodnotí výsledky vyhledávání a řídí se jejich pokyny pro hodnocení obsahu. Hodnotitelé jsou vyškoleni, aby zjistili, zda má obsah silné E-A-T, tj. odbornost, autoritativnost a důvěryhodnost (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). Tento faktor je obzvláště důležitý pro webové stránky YMYL (Your Money Your Life), včetně těch o zpravodajství, zdraví a financování.

To znamená dlouhodobou soustavnou práci při dodržování obsahového plánu. I když některé věci lze udělat hned, například přidat na web signály E-A-T, aby byl důvěryhodnější v očích vyhledávačů i uživatelů, kteří si určitě vypěstují věrné publikum webu.

Z dlouhodobého hlediska uspořádejte kampaň na čištění obsahu. Jinými slovy, měli byste odstranit nekvalitní nebo zastaralý obsah a místo toho přidat kvalitní příspěvky na blog, které uživatelům poskytnou hodnotu.

Technický kontrolní seznam SEO

Někdo si může myslet, že technické SEO je těžké a složité. Při bližším pohledu zjistíte několik hlavních faktorů, které jsou nedílnou součástí moderního vyhledávání a jsou stejné pro všechny odvětví.

 Zkontrolujte indexaci a crawlability pomocí souboru robots.txt a sitemap.

Pokud obsah není pro vyhledávače přístupný, nezobrazí se ve výsledcích vyhledávání. Jediné, co můžete udělat, je zjistit, jak jsou vaše webové stránky viditelné pro vyhledávače.

 Najděte technické chyby, které vám sežerou rozpočet na crawling.

Pokud crawler příliš často nachází nefunkční stránky nebo nemůže procházet zdroj, může se rozhodnout, že web je nekvalitní, a začne ho navštěvovat méně často. Najděte a opravte následující případné problémy na svém webu:

        Dlouhé řetězce přesměrování a chybná přesměrování

        Nefunkční odkazy

        Problémy s duplicitním obsahem.

Nefunkční odkazy brání použitelnosti a mohou způsobit ztrátu návštěvnosti. Když se stránky stanou zastaralými, například se odstraní produkt nebo skončí prodej, může být stránka přesměrována na jinou stránku s podobným tématem. Opravte všechny nefunkční odkazy. Mějte však na paměti, že příliš mnoho přesměrování na webu neprospívá rozpočtu na crawling.

 Zkontrolujte rychlost webu a dobu načítání stránek.

Doba načtení stránky je jedním z faktorů hodnocení používaných společností Google. Chcete-li zlepšit rychlost načítání stránek, můžete:

        použít kompresi souborů (např. gzip).

        použít ukládání do mezipaměti prohlížeče

        používat externí kód CSS/JavaScript

        optimalizovat velikost grafiky a videa

        umístit skripty na konec stránky

        minimalizujte počet iframů

        použijte síť pro doručování obsahu (CDN), abyste snížili zátěž serveru, a mnoho dalšího.

Načtení stránek může samozřejmě trvat různě dlouho v závislosti na rychlosti internetového připojení a dalších faktorech. Proto má někdy smysl sledovat spíše velikost stránky než dobu načítání. Chcete-li zjistit, které stránky se mohou načítat déle, podívejte se na faktor „Too big pages“ v „Site Audit“, v části „Encoding“ a „technical factors“.

 Ověřte si, zda je web vhodný pro mobilní zařízení.

Poté, co společnost Google v létě 2021 plně zavedla aktualizaci Page Experience Update, se faktor přívětivosti k mobilním zařízením stal pro každou webovou stránku klíčovým.

Nejprve zvažte, zda uživatelům mobilních zařízení poskytujete nejlepší zážitek. Zkontrolujte své webové stránky pomocí bezplatného testu Mobile-Friendly od společnosti Google.

Zadruhé použijte nástroj WebSite Auditor Mobile Bot Crawler, který prohledá vaše stránky a zjistí, jak váš web vidí mobilní vyhledávač Google.

Budování odkazů a oslovování PR

Zpětné odkazy jsou pro SEO důležité, ale měli byste si také uvědomit, že v první řadě záleží na jejich kvalitě, nikoli na kvantitě. Off-page SEO má přímý vliv na organické hodnocení. Proto se analýza zpětných odkazů musí stát nedílnou součástí vaší strategie SEO. Pravidelnou kontrolou odkazů realizujete několik zásadních úkolů pro optimalizaci vyhledávání:

        Udržujte profil odkazů na webu zdravý, abyste se vyhnuli manuálním akcím a algoritmickým sankcím od společnosti                 Google.

        Zlepšete kvalitu zpětných odkazů, abyste zlepšili profil zpětných odkazů webu.

        Porovnejte sílu své domény s organickými konkurenty a zvolte nejlepší techniky optimalizace.

        Najděte příležitosti pro budování odkazů, abyste zvýšili povědomí o své značce a zvýšili její viditelnost online.

Zde je tedy několik kroků, které je třeba učinit pro efektivitu linkbuildingu.

 Odstraňte problémy se spamem.

Pokud vyhledávače zjistí na vašich stránkách problémy se spamem, mohou váš web penalizovat a ten pak ztratí pozice. Může se jednat buď o algoritmické sankce, jako je Penguin, nebo o manuální opatření udělené společností Google. Proto je třeba co nejdříve opravit problémy s odkazy, myslete alespoň na tyhle:

        Cloaking – obsah prezentovaný pavoukovi vyhledávače se liší od toho prezentovaného prohlížeči uživatele.

        Doorway – webová stránka, která je vytvořena pouze za účelem odeslání návštěvníků na jinou stránku.

        Farma odkazů – jakákoli skupina webových stránek, které všechny hypertextově odkazují na všechny ostatní stránky ve skupině.

 Zkontrolujte původ zpětných odkazů.

Zvažte hodnocení stránky, stáří, počet odchozích odkazů a zeměpisnou polohu odkazující stránky.

 Text kotvy by měl obsahovat vaše hlavní klíčová slova.

Text kotvy (viditelný text, na který lze kliknout v hypertextovém odkazu) by měl být optimalizován pro vaše cílová klíčová slova. Vyhledávače tento text používají k určení relevance dokumentu, na který odkazují.  Texty kotvy typu „zde, přečtěte si více, tato stránka“ jsou z hlediska hodnoty SEO méně užitečné, protože nejsou popisné.

 Odstraňte zpětné odkazy s vysokým rizikem sankce.

Když roboti vyhledávačů analyzují odkazy na vašem webu, kontrolují, jak jsou přirozené. Modul „Penalty Risk“ v aplikaci SEO SpyGlass poskytuje vodítka, proč může stránka pro Google vypadat jako spam. Zpětné odkazy s vysokým rizikem jsou označeny červeně a ukazují, že potenciálně mohou způsobit penalizaci vašeho webu. Pokud je jich příliš mnoho, kontaktujte webmastery odkazujících webů s žádostí o jejich odstranění, nebo dejte vyhledávačům pokyn, aby je ignorovaly pomocí nástroje Google Disavow.

 Získejte více zpětných odkazů.

Obecně platí, že čím více zpětných odkazů máte, tím lépe. Vyzkoušejte techniky white-hat link-buildingu, které vám zajistí přirozené odkazy. Důvěryhodné odkazy jsou ty, které směřují z relevantních zdrojů v podobném oboru jako vy. To znamená, že lidé budou považovat váš obsah za užitečný a zajímavý a odkazy nejsou manipulativní nebo umístěné uměle.

 Optimalizujte své stránky na sociálních sítích.

Sociální sítě jsou hnací silou webu, která pomáhá zapojit více uživatelů k pravidelné návštěvě webových stránek. Vyplňte všechny potřebné obchodní informace na své stránce na Facebooku, účtu na Twitteru nebo kanálu YouTube. Ujistěte se, že uživatelé snadno najdou popis toho, čím se vaše společnost zabývá, získají vaše kontaktní informace nebo přístup k tlačítkům CTA.

Investujte do své strategie pro sociální média. Vypracujte svůj jedinečný přístup k SMM, používejte vizuály a infografiky a využijte analytické nástroje k měření úspěšnosti vašeho obsahu.

Ujistěte se, že jsou na vašich stránkách snadno dostupná tlačítka pro sdílení. Zapojte čtenáře do sdílení a diskuzí o vašich příspěvcích, fotografiích a videích.

 Identifikujte své nejúspěšnější příspěvky na sociálních sítích.

Zkontrolujte objem návštěvnosti sociálních médií, která byla odeslána na vaše vstupní stránky. Přejděte do služby Google Analytics a podívejte se do části Návštěvnost > Podle kanálu > Sociální média. Zkontrolujte, které stránky přinesly nejvíce návštěvnosti.

Analýzou své marketingové strategie na sociálních sítích zjistěte, které stránky mají největší aktivitu na sociálních sítích a proč.

 Využijte signály sociálních sítí pomocí nástrojů pro naslouchání sociálním sítím.

Je užitečné využívat zmínky na populárních sítích a v případě potřeby zasahovat. Jedním z takových nástrojů pro naslouchání na sociálních sítích je Awario s výkonným zjišťováním zmínek a analýzou sentimentu. Přidejte adresu URL a vytvořte projekt, přidejte název značky a zkontrolujte zmínky o ní na sociálních sítích.

Awario objeví všechny zmínky a influencery, kteří se o vaší značce ve zvoleném časovém úseku vyjádřili na různých zdrojích, jako je Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, a také na blozích a na webu obecně.

Kontrolní seznam pro místní SEO

Lokalita je pro optimalizaci pro vyhledávání velmi důležitá, a proto ji doporučuji považovat za samostatné téma. 

 Sledujte umístění v organickém vyhledávání podle geografické polohy.

Nástroj Rank Tracker podporuje vyhledávače ve všech možných zemích a lokalitách až po konkrétní adresu ulice.

 Vyplňte svůj firemní profil ve službě Google.

Vyplňte výpis na profilu Google, abyste zvýšili viditelnost ve výsledcích místního vyhledávání a v Mapách Google. Poskytuje skutečně užitečné funkce pro podniky s fyzickou polohou. Navíc je zcela zdarma. Recenze, umístění v mapách, informace o pracovní době, dostupnosti produktů, a dokonce i přeplněnosti – to vše si můžete prohlédnout díky nástrojům pro podnikání Google.

 Implementujte značení místních schémat.

Strukturovaná data jsou způsob, jak vyhledávačům poskytnout více informací o vašich webových stránkách a zvýšit tak vaši viditelnost online. Označování místních schémat je pro podniky zásadní.

 Implementujte hreflangy, abyste mohli zobrazit správnou jazykovou verzi svých stránek.

Pokud provozujete globální web zaměřený na více míst, ujistěte se, že uživatelům poskytujete správnou jazykovou verzi. Jedním ze způsobů implementace vícejazyčných webových stránek je použití značek hreflang.

 Vytváření místních citací.

Chcete-li být komerčně úspěšní, musíte být přítomni v nejsilnějších mediálních kanálech svého místa nebo komunity. LinkAssistant vám pomůže najít relevantní obchodní katalogy, fóra, místní média, veřejné kanály a komunity, se kterými můžete spolupracovat.

 Provozujte reklamní kampaně.

Naplánujte účinné reklamní kampaně výběrem nejlepšího načasování a platforem. Musíte analyzovat účinnost svých marketingových kanálů a vybrat, kde spustit další reklamní kampaně, ať už jde o reklamy na Googlu nebo na Facebooku.

Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti SEO

A v neposlední řadě definujte měřítka pro měření efektivity vaší SEO strategie. Níže jsou uvedeny nejběžnější klíčové ukazatele výkonnosti v SEO, ale všechny se samozřejmě mohou v jednotlivých firmách lišit.

 Sledujte své pozice na klíčová slova a návštěvnost.

Ujistěte se, že sledujete své pozice ve vyhledávačích pro klíčová slova v nástroji Rank Tracker. Budete si moci prohlédnout své aktuální pozice a historii a porovnat své pozice s konkurencí.

Kontrolujte jak běžné organické výsledky, tak výsledky univerzálního vyhledávání (obrázky, videa, místa). Nástroj Rank Tracker také zobrazí více pozic, které má stránka v žebříčku.

 Sledování cílů SEO pomocí služby Google Analytics.

Služba Google Analytics může poskytnout mocné informace, pokud využijete její plný marketingový potenciál. Pro začátek si nastavte cíle zaměřené na SEO, například dokončené konverze na vstupních stránkách. Můžete také propojit službu Search Console se službou Google Analytics a mít více údajů o nejvýnosnějších klíčových slovech.

Zjistěte, která klíčová slova přinášejí největší návštěvnost, jaké vstupní stránky mají nejvíce konverzí, a vylepšete je, abyste z nich vytěžili co nejvíce.

 Zlepšete signály chování na svých stránkách.

Každý faktor vám napoví, jak optimalizovat stránky, abyste podpořili růst a efektivitu svého webu. Najděte stránky, které vám kazí průměr, a vylepšete je. Analyzujte chování svého publika a metriky, jako je bounce rate, zobrazení stránek za relaci, doba zdržení atd.

 Zveřejněte zásady používání souborů cookie.

Soubory cookie popisují, jaké údaje o uživatelích jsou sledovány a proč. Zásady používání souborů cookie jsou prohlášením pro vaše uživatele o tom, jaké soubory cookie jsou na webu aktivní. Vzhledem k tomu, že soubory cookie mohou uživatele vystavit riziku ohrožení soukromí (protože mohou sledovat, ukládat a sdílet chování uživatelů), některé zákony, například obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, vyžadují, aby webové stránky podrobně popsaly, jakým způsobem soubory cookie pro uživatele používají. Základním požadavkem většiny zákonů na ochranu osobních údajů zůstává souhlas uživatele se zpracováním jeho údajů.

Jedním z největších problémů zůstává ochrana soukromí a údajů. Společnost Google slíbila postupné ukončení shromažďování souborů cookie třetích stran pro prohlížeč Chrome v roce 2023 (o rok později, než bylo původně plánováno). Místo toho se technologický gigant rozhodl zavést Privacy Sandbox, aby vybudoval soukromější a otevřenější web. Tento přístup je založen na Federated Learning of Cohorts (FLoC), technice strojového učení, která skrývá jednotlivce za kohorty (a Google dokonce vytvořil komiks, aby lidé pochopili její myšlenku).

Společnost Apple zatím vyžaduje, aby od aktualizace iOS 14.5 získala pro sledování aplikací ve všech svých produktech souhlas uživatele. Podle zprávy Flurry App Tracking Transparency činil v prosinci 2021 měsíční podíl souhlasů 24 %.

To vše znamená pro odvětví cílení reklamy drastické změny, které masivně otřesou konverzí a výdaji na reklamu. Pozitivní stránkou všech procesů je, že se uživatelé cítí bezpečněji díky zvýšené ochraně soukromí. Zatím tedy platí, že ať už používáte jakoukoli techniku zpracování uživatelských údajů, prohlášení o ochraně osobních údajů je způsob, jak komunikovat s uživateli (a ušetřit se i právních rizik).

To je vše ke kompletnímu kontrolnímu seznamu SEO pro rok 2024, doufám, že byl pro vás užitečný.

Obsah

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více

Toto je kompletní kontrolní seznam pro SEO, který kdy budete potřebovat k bezproblémovému optimalizování vašich potřeb. Provede vás hlavními činnostmi SEO, které vám pomohou efektivně zorganizovat proces SEO a dosáhnout nejlepších pozic, které vám přinesou vyšší prodeje.

Kontrolní seznam popisuje osvědčené postupy v oblasti SEO, stručně vysvětluje, jakým problémům je třeba věnovat pozornost, a poskytuje tipy, jak je odstranit. Článek je provázen dalšími materiály, které vám poskytnou hlubší pochopení SEO.

Při práci na SEO budete muset pracovat s jistými nástroji, které vám pomohou implementovat a zlepšovat SEO. Většina z nich je zdarma:

  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • PageSpeed Insights
  • Mobile-Friendly Test

Pracovní postup je však použitelný s jakýmkoli jiným nástrojem SEO, takže si můžete seznam ponechat a snadno jej použít kdekoli. Po dokončení každého kroku zaškrtněte příslušné políčko. To vám pomůže sledovat celkový průběh optimalizace vašeho projektu. S každým krokem nespěchejte – nejdůležitější je kvalita toho, co děláte!

Kontrolní seznam pro spuštění webových stránek

Zvažte tyto aspekty SEO hned na začátku a ušetříte si starosti svých webových stránek.

Používejte protokol HTTPS.

Používání zabezpečeného šifrování se důrazně doporučuje u všech webových stránek, zejména u těch, které sledují transakce a shromažďují citlivé informace o uživatelích.

Někdy se webmasteři setkávají s technickými problémy při přechodu svých webů z protokolu HTTP na HTTPS. Jedním z takových problémů je tzv. smíšený obsah, kdy zabezpečené stránky HTTPS obsahují nezabezpečený obsah servírovaný přes HTTP.

Chcete-li zkontrolovat, zda se na vašem webu nevyskytují problémy se smíšeným obsahem, otevřete nástroj WebSite Auditor a přejděte do části Audit webu -> Kódování a technické faktory nástroje WebSite Auditor.

Nastavte jeden z názvů domény jako kanonický.

Vyhledávače vidí www a non-www verzi stejné stránky jako dvě různé stránky a může dojít k problémům s duplicitním obsahem. Abyste tomu předešli, nastavte hlavní verzi domény pro své webové stránky pomocí metody přesměrování, která vám nejlépe vyhovuje.

Taková indexace nezpůsobí algoritmické sankce. Chcete-li však dosáhnout nejlepších výsledků hodnocení, ujistěte se, že verze, kterou nastavíte jako hlavní, je ta, kterou Google zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. V nástroji Audit webu najděte část Přesměrování a zjistěte, zda máte nastaveno přesměrování na hlavní (buď www, nebo non-www) verzi domény.

Vyberte si systém pro správu obsahu, který je vhodný pro SEO. 

Systémy pro správu obsahu (Content management systems – CMS) mají zjednodušit tvorbu webových stránek. Někdy však dělají pravý opak. Systémy CMS mohou představovat další problémy pro SEO, jako je automatické generování duplicitního obsahu, špatné adresy URL, omezení přizpůsobení hlavních prvků na stránce a celkově omezená sada funkcí. Proto si zvažováním dobrého CMS od samého začátku ušetříte problémy.

Implementujte adresy URL vhodné pro SEO.

Ačkoli je adresa URL velmi lehkým faktorem hodnocení, je to první věcí, kterou Googlebot na nové stránce prochází. Vytváření přívětivých URL adres pro SEO vás nic nestojí, ale vaše stránky budou jistě těžit z osvědčených postupů SEO pro adresy URL.

Jak vytvořit adresy URL přívětivé pro SEO:

V adresách URL používejte klíčová slova, díky kterým budou vypadat relevantněji pro uživatele i vyhledávače.

Optimalizujte délku adres URL tak, aby nebyly delší než 75 symbolů.

Používejte statické adresy URL, tj. adresy URL bez symbolů. Dynamické adresy URL nejsou pro uživatele ani vyhledávače přívětivé.

Všechny problémy s URL naleznete v modulu Audit webu v nástroji WebSite Auditor, v části URL. Zde se zobrazí všechna upozornění na dlouhé adresy URL, dynamické adresy URL atd.

 Nastavení analytických nástrojů.

Chcete-li sledovat návštěvnost a výkonnost svých webových stránek, musíte přidat sledovací kód služby Google Analytics a ověřit své webové stránky v nástroji Google Search Console (nebo v jiných nástrojích pro webmastery, které považujete za relevantní i pro váš region, například Bing Webmaster, Yahoo Webmaster Tools, Naver Webmaster Tools atd.). Jistě existují alternativní počítadla návštěvnosti a analytické nástroje, jako je Mixpanel nebo Matomo, ale produkty Google jsou skutečně univerzální a lze je integrovat do většiny ostatních platforem.

 Synchronizujte své nástroje SEO s nástroji Google Analytics a Search Console.

Svůj účet Google Analytics (GA) můžete synchronizovat s nástrojem SEO PowerSuite. Poté, co aplikace shromáždí data z GA, budete moci zobrazit statistiky vstupních stránek, klíčových slov a zpětných odkazů v aplikacích Rank Tracker, WebSite Auditor a SEO SpyGlass.

 Naplánujte si strukturu svých webových stránek.

Hierarchie stránek na webu má zásadní význam pro jeho potenciál pro hodnocení SEO. Přehledná struktura webu usnadňuje uživatelům orientaci. A pomáhá vyhledávačům rychleji objevovat a indexovat stránky. Strukturu webu musíte revidovat v každé fázi vývoje webu a smysluplně ji plánovat a při tom dbát na následující:

 Používejte vizuální mapu stránek

V aplikaci WebSite Auditor najdete nástroj pro vizualizaci, který vám pomůže přehledně zobrazit všechny stránky, odhalit nejvýznamnější z nich a přestavět projekt tak, jak potřebujete.

 Zkontrolujte hloubku kliknutí na stránkách

Tento faktor lze zobrazit ve vizuální mapě webu a na všech stránkách v modulu Audit webu nástroje WebSite Auditor. Ujistěte se, že všechny vaše nejdůležitější stránky nejsou od domovské stránky vzdáleny více než 2–3 kliknutí. Pro přehlednou navigaci na webu implementujte navigace, které zobrazují hierarchii vašich stránek.

 Optimalizujte interní propojení

Interní odkazy jsou často podceňovány, přestože ovlivňují důležité faktory propojení, jako je doba relace, zobrazení stránek za relaci atd. Vnitřní odkazy pomáhají vykrystalizovat strukturu webu a volba techniky vnitřního propojení spočívá v typu podnikání a obsahu, kterému web slouží.

Texty navíc slouží jako další faktor pro vyhledávače, který jim pomáhá lépe pochopit, o čem stránka je. Věnujte pozornost rozmanitosti textu, propojujte stránky, navrhujte články a akce na konci blogových příspěvků a sledujte v Google Analytics, jak se zlepšují hlavní ukazatele chování uživatelů.

Kontrolní seznam pro analýzu klíčových slov

Ačkoli to není tak jednoduché jako před lety, analýza klíčových slov je pro SEO strategii stále zásadní. Klíčová slova napovídají, kde se vaše webové stránky umístí. Pozice klíčových slov navíc slouží jako základ pro měření efektivity vašeho úsilí v oblasti SEO.

  Zjistěte, jaká klíčová slova se umísťují na předních pozicích.

Klíčová slova určují všechny vaše aktivity v oblasti SEO. Sledováním organických pozic pro vaše cílová klíčová slova budete měřit úspěšnost vaší obecné strategie SEO.

Spusťte tedy projekt pro svůj web v nástroji Rank Tracker a nástroj zjistí všechna klíčová slova, na která se váš web již umisťuje. Klíčová slova můžete také přidat ručně nebo pomocí tlačítka Navrhnout, aby za vás našel nápady na klíčová slova. Zadejte několik výchozích klíčových slov, která nejlépe vystihují téma vašeho webu. Klíčová slova se zobrazí v modulu Sledování pozic, kde se sledují pozice při každé spuštěné kontrole pozic.

 Identifikujte své organické konkurenty.

Najděte své nejbližší organické konkurenty a pochopte jejich strategie SEO, abyste mohli zlepšit ty své. Vaši organičtí konkurenti nemusí být nutně vaši skuteční konkurenti, kteří nabízejí produkt nebo službu podobnou té vaší. Organičtí konkurenti jsou ty webové stránky, které se umísťují na stejná klíčová slova a témata jako vy. Své konkurenty musíte porovnávat podle hlavních ukazatelů SEO, sledovat jejich pravidelné aktivity a nenechat se jimi vytlačit ze SERPu.

Pomocí modulu Výzkum konkurentů nástroje Rank Tracker můžete zjistit své hlavní konkurenty podle domén nebo témat. Nástroj zobrazuje úroveň průniku mezi doménami několika konkurentů a jejich společnými klíčovými slovy. V nástroji SEO SpyGlass můžete porovnávat své konkurenty podle síly domény. Objevené konkurenty můžete přidat do modulu Sledování pozic a sledovat jejich výkon vedle svých webových stránek.

Analýza nových nápadů na klíčová slova.

Analýzou nových nápadů na klíčová slova naplánujete růst webu a přidáte další stránky, které přinesou organickou návštěvnost z Googlu. To je důležitý krok, protože analýza klíčových slov zahrnuje důkladný průzkum konkurence, která pomáhá firmám lépe formulovat jejich jedinečnou nabídku hodnoty.

Existuje celá řada míst, kde lze najít nové nápady na klíčová slova, například automatické doplňování Google, plánovač klíčových slov Google Ads, automatické doplňování Bing atd. Ruční vyhledávání klíčových slov může zabrat čas, proto nástroj Rank Tracker kombinuje 24 metod vyhledávání klíčových slov v jednom modulu, abyste mohli najít nová klíčová slova během několika minut.

 Vyberte si nejvýdělečnější klíčová slova.

Poté, co pro vás nástroj shromáždí nové nápady na klíčová slova, je třeba vybrat ta nejefektivnější. Nástroj Rank Tracker zobrazuje několik SEO metrik a také filtrů, které to umožňují rychle provést.

Vyhledejte dlouhá a krátká klíčová slova (long-tail a short-tail).

Můžete použít filtr podle délky klíčových frází (i když to není přesně to, co odlišuje long-tail klíčová slova od short-tail). Dobrým postupem je ujistit se, že váš seznam klíčových slov obsahuje 2-4 slovné fráze. Jedno klíčové slovo může být příliš obecné (např. „auta“); příliš dlouhá fráze může přilákat jen malou nebo žádnou návštěvnost (např. „kde koupit červený ford s bílými dveřmi v Praze“).

 Dbejte na obtížnost klíčových slov.

Nástroj Rank Tracker vyhodnocuje údaje o obtížnosti klíčových slov dvěma způsoby – analýzou obtížnosti pro prvních 10 a 50 organických výsledků.

Na kartě Analýza SERP, nástroj kontroluje 50 nejlépe hodnocených stránek a zobrazuje, jak obtížné bude pro vaši stránku pro zvolenou klíčovou frázi ostatní sesadit. Nástroj zjišťuje korelaci mezi různými faktory stránky, porovnává sílu stránky, odkazy, které na ni ukazují, klíčová slova, na která se řadí atd.

Poté poskytne průměrné skóre obtížnosti klíčového slova: čím vyšší skóre, tím těžší bude umístit se na předních místech. Zaměřte se na klíčová slova s nízkým a středním (označeným zeleně a žlutě) skóre obtížnosti.

 Vybírejte výrazy s lepším indexem účinnosti klíčových slov.

Při výběru konečného seznamu klíčových slov věnujte pozornost indexu KEI, což je poměr počtu hledání a konkurence. Obecně platí, že čím vyšší KEI (označeno zeleně), tím lépe, což znamená, že dané klíčové slovo hledá hodně lidí, ale mezi weby není velká konkurence. Všimněte si, že v některých případech může být KEI nízký (označený červeně) pro všechna klíčová slova vašeho projektu (např. všechny klíčové fráze mají nízký objem vyhledávání). 

Mějte na paměti, že KEI je relativní metrika, a dívejte se na čísla jako na relativní hodnoty uvnitř niky. Neexistuje dobrý nebo špatný KEI. Měli byste tedy porovnávat pouze jedno klíčové slovo s druhým.

Kontrolní seznam optimalizace na stránce a obsahu

Vzhledem k tomu, že se algoritmy Google snaží odměňovat nejlepší obsah, zůstává SEO na stránce jedním z nejsilnějších faktorů hodnocení. Ačkoli se on-page SEO a optimalizace obsahu týkají přibližně téhož, svým rozsahem se poněkud liší. Doporučuji podnikat menší kroky pro zlepšení na stránce (jako je optimalizace CTR nebo aktualizace obsahu kvůli čerstvosti). Brzy získáte pohled na svou obsahovou strategii z ptačí perspektivy a budete moci vypracovat komplexní přístup.

 Přepište příliš dlouhé, duplicitní nebo chybějící nadpisy.

V modulu Audit webu aplikace WebSite Auditor najděte část On-page. Zkontrolujte faktory „duplicitní nadpisy“ a „prázdné značky nadpisů“. Pokud se zde objeví některý text dvakrát, je třeba je přepsat a zahrnout do nich primární klíčové slovo. Kromě toho věnujte pozornost faktoru „příliš dlouhé názvy“. Pokud jsou nadpisy příliš dlouhé, Google je může nechat zkrátit a přepsat. Nejefektivnější názvy stránek jsou dlouhé 45 až 50 znaků včetně mezer.

  Optimalizujte meta description.

Někteří lidé mohou pochybovat o přínosu meta description, ale mně se zdá, že je to další důležitý prvek na stránce. Meta description slouží jako jakýsi marketingový banner, na kterém je výzva k akci. Spolu s „title tags“ je to hlavní prvek na stránce, který ovlivňuje organickou míru prokliků na vaše stránky. Nepromarněte tedy šanci získat větší organickou návštěvnost díky optimalizovanému meta description. Protože pokud to neuděláte vy, udělá to Google a nikdo vám nezaručí, že to bude skvělé.

 Zpestřete pouze textový obsah.

Používejte obrázky a videa, abyste zpestřili obsah stránek a získali větší návštěvnost z vyhledávání Google. S některými dalšími multimédii má stránka šanci zobrazit se ve výsledcích, jako jsou obrázky Google nebo videa Google. Kromě toho vizuály slouží jako vysvětlující médium, takže s největší jistotou zlepší zapojení uživatelů do vašeho obsahu.

Mezitím mějte na paměti, že obrázky by měly být optimalizovány pro organické vyhledávání. Ujistěte se, že jsou obrázky převedeny do formátu vhodného pro web a rychle se načítají.

 Pracujte na svých webových stránkách E-A-T.

Vyhledávače mají nezávislé hodnotitele, kteří hodnotí výsledky vyhledávání a řídí se jejich pokyny pro hodnocení obsahu. Hodnotitelé jsou vyškoleni, aby zjistili, zda má obsah silné E-A-T, tj. odbornost, autoritativnost a důvěryhodnost (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). Tento faktor je obzvláště důležitý pro webové stránky YMYL (Your Money Your Life), včetně těch o zpravodajství, zdraví a financování.

To znamená dlouhodobou soustavnou práci při dodržování obsahového plánu. I když některé věci lze udělat hned, například přidat na web signály E-A-T, aby byl důvěryhodnější v očích vyhledávačů i uživatelů, kteří si určitě vypěstují věrné publikum webu.

Z dlouhodobého hlediska uspořádejte kampaň na čištění obsahu. Jinými slovy, měli byste odstranit nekvalitní nebo zastaralý obsah a místo toho přidat kvalitní příspěvky na blog, které uživatelům poskytnou hodnotu.

Technický kontrolní seznam SEO

Někdo si může myslet, že technické SEO je těžké a složité. Při bližším pohledu zjistíte několik hlavních faktorů, které jsou nedílnou součástí moderního vyhledávání a jsou stejné pro všechny odvětví.

 Zkontrolujte indexaci a crawlability pomocí souboru robots.txt a sitemap.

Pokud obsah není pro vyhledávače přístupný, nezobrazí se ve výsledcích vyhledávání. Jediné, co můžete udělat, je zjistit, jak jsou vaše webové stránky viditelné pro vyhledávače.

 Najděte technické chyby, které vám sežerou rozpočet na crawling.

Pokud crawler příliš často nachází nefunkční stránky nebo nemůže procházet zdroj, může se rozhodnout, že web je nekvalitní, a začne ho navštěvovat méně často. Najděte a opravte následující případné problémy na svém webu:

        Dlouhé řetězce přesměrování a chybná přesměrování

        Nefunkční odkazy

        Problémy s duplicitním obsahem.

Nefunkční odkazy brání použitelnosti a mohou způsobit ztrátu návštěvnosti. Když se stránky stanou zastaralými, například se odstraní produkt nebo skončí prodej, může být stránka přesměrována na jinou stránku s podobným tématem. Opravte všechny nefunkční odkazy. Mějte však na paměti, že příliš mnoho přesměrování na webu neprospívá rozpočtu na crawling.

 Zkontrolujte rychlost webu a dobu načítání stránek.

Doba načtení stránky je jedním z faktorů hodnocení používaných společností Google. Chcete-li zlepšit rychlost načítání stránek, můžete:

        použít kompresi souborů (např. gzip).

        použít ukládání do mezipaměti prohlížeče

        používat externí kód CSS/JavaScript

        optimalizovat velikost grafiky a videa

        umístit skripty na konec stránky

        minimalizujte počet iframů

        použijte síť pro doručování obsahu (CDN), abyste snížili zátěž serveru, a mnoho dalšího.

Načtení stránek může samozřejmě trvat různě dlouho v závislosti na rychlosti internetového připojení a dalších faktorech. Proto má někdy smysl sledovat spíše velikost stránky než dobu načítání. Chcete-li zjistit, které stránky se mohou načítat déle, podívejte se na faktor „Too big pages“ v „Site Audit“, v části „Encoding“ a „technical factors“.

 Ověřte si, zda je web vhodný pro mobilní zařízení.

Poté, co společnost Google v létě 2021 plně zavedla aktualizaci Page Experience Update, se faktor přívětivosti k mobilním zařízením stal pro každou webovou stránku klíčovým.

Nejprve zvažte, zda uživatelům mobilních zařízení poskytujete nejlepší zážitek. Zkontrolujte své webové stránky pomocí bezplatného testu Mobile-Friendly od společnosti Google.

Zadruhé použijte nástroj WebSite Auditor Mobile Bot Crawler, který prohledá vaše stránky a zjistí, jak váš web vidí mobilní vyhledávač Google.

Budování odkazů a oslovování PR

Zpětné odkazy jsou pro SEO důležité, ale měli byste si také uvědomit, že v první řadě záleží na jejich kvalitě, nikoli na kvantitě. Off-page SEO má přímý vliv na organické hodnocení. Proto se analýza zpětných odkazů musí stát nedílnou součástí vaší strategie SEO. Pravidelnou kontrolou odkazů realizujete několik zásadních úkolů pro optimalizaci vyhledávání:

        Udržujte profil odkazů na webu zdravý, abyste se vyhnuli manuálním akcím a algoritmickým sankcím od společnosti Google.

        Zlepšete kvalitu zpětných odkazů, abyste zlepšili profil zpětných odkazů webu.

        Porovnejte sílu své domény s organickými konkurenty a zvolte nejlepší techniky optimalizace.

        Najděte příležitosti pro budování odkazů, abyste zvýšili povědomí o své značce a zvýšili její viditelnost online.

Zde je tedy několik kroků, které je třeba učinit pro efektivitu linkbuildingu.

 Odstraňte problémy se spamem.

Pokud vyhledávače zjistí na vašich stránkách problémy se spamem, mohou váš web penalizovat a ten pak ztratí pozice. Může se jednat buď o algoritmické sankce, jako je Penguin, nebo o manuální opatření udělené společností Google. Proto je třeba co nejdříve opravit problémy s odkazy, myslete alespoň na tyhle:

        Cloaking – obsah prezentovaný pavoukovi vyhledávače se liší od toho prezentovaného prohlížeči uživatele.

        Doorway – webová stránka, která je vytvořena pouze za účelem odeslání návštěvníků na jinou stránku.

        Farma odkazů – jakákoli skupina webových stránek, které všechny hypertextově odkazují na všechny ostatní stránky ve skupině.

 Zkontrolujte původ zpětných odkazů.

Zvažte hodnocení stránky, stáří, počet odchozích odkazů a zeměpisnou polohu odkazující stránky.

 Text kotvy by měl obsahovat vaše hlavní klíčová slova.

Text kotvy (viditelný text, na který lze kliknout v hypertextovém odkazu) by měl být optimalizován pro vaše cílová klíčová slova. Vyhledávače tento text používají k určení relevance dokumentu, na který odkazují.  Texty kotvy typu „zde, přečtěte si více, tato stránka“ jsou z hlediska hodnoty SEO méně užitečné, protože nejsou popisné.

 Odstraňte zpětné odkazy s vysokým rizikem sankce.

Když roboti vyhledávačů analyzují odkazy na vašem webu, kontrolují, jak jsou přirozené. Modul „Penalty Risk“ v aplikaci SEO SpyGlass poskytuje vodítka, proč může stránka pro Google vypadat jako spam. Zpětné odkazy s vysokým rizikem jsou označeny červeně a ukazují, že potenciálně mohou způsobit penalizaci vašeho webu. Pokud je jich příliš mnoho, kontaktujte webmastery odkazujících webů s žádostí o jejich odstranění, nebo dejte vyhledávačům pokyn, aby je ignorovaly pomocí nástroje Google Disavow.

 Získejte více zpětných odkazů.

Obecně platí, že čím více zpětných odkazů máte, tím lépe. Vyzkoušejte techniky white-hat link-buildingu, které vám zajistí přirozené odkazy. Důvěryhodné odkazy jsou ty, které směřují z relevantních zdrojů v podobném oboru jako vy. To znamená, že lidé budou považovat váš obsah za užitečný a zajímavý a odkazy nejsou manipulativní nebo umístěné uměle.

 Optimalizujte své stránky na sociálních sítích.

Sociální sítě jsou hnací silou webu, která pomáhá zapojit více uživatelů k pravidelné návštěvě webových stránek. Vyplňte všechny potřebné obchodní informace na své stránce na Facebooku, účtu na Twitteru nebo kanálu YouTube. Ujistěte se, že uživatelé snadno najdou popis toho, čím se vaše společnost zabývá, získají vaše kontaktní informace nebo přístup k tlačítkům CTA.

Investujte do své strategie pro sociální média. Vypracujte svůj jedinečný přístup k SMM, používejte vizuály a infografiky a využijte analytické nástroje k měření úspěšnosti vašeho obsahu.

Ujistěte se, že jsou na vašich stránkách snadno dostupná tlačítka pro sdílení. Zapojte čtenáře do sdílení a diskuzí o vašich příspěvcích, fotografiích a videích.

 Identifikujte své nejúspěšnější příspěvky na sociálních sítích.

Zkontrolujte objem návštěvnosti sociálních médií, která byla odeslána na vaše vstupní stránky. Přejděte do služby Google Analytics a podívejte se do části Návštěvnost > Podle kanálu > Sociální média. Zkontrolujte, které stránky přinesly nejvíce návštěvnosti.

Analýzou své marketingové strategie na sociálních sítích zjistěte, které stránky mají největší aktivitu na sociálních sítích a proč.

 Využijte signály sociálních sítí pomocí nástrojů pro naslouchání sociálním sítím.

Je užitečné využívat zmínky na populárních sítích a v případě potřeby zasahovat. Jedním z takových nástrojů pro naslouchání na sociálních sítích je Awario s výkonným zjišťováním zmínek a analýzou sentimentu. Přidejte adresu URL a vytvořte projekt, přidejte název značky a zkontrolujte zmínky o ní na sociálních sítích.

Awario objeví všechny zmínky a influencery, kteří se o vaší značce ve zvoleném časovém úseku vyjádřili na různých zdrojích, jako je Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, a také na blozích a na webu obecně.

Kontrolní seznam pro místní SEO

Lokalita je pro optimalizaci pro vyhledávání velmi důležitá, a proto ji doporučuji považovat za samostatné téma. 

 Sledujte umístění v organickém vyhledávání podle geografické polohy.

Nástroj Rank Tracker podporuje vyhledávače ve všech možných zemích a lokalitách až po konkrétní adresu ulice.

 Vyplňte svůj firemní profil ve službě Google.

Vyplňte výpis na profilu Google, abyste zvýšili viditelnost ve výsledcích místního vyhledávání a v Mapách Google. Poskytuje skutečně užitečné funkce pro podniky s fyzickou polohou. Navíc je zcela zdarma. Recenze, umístění v mapách, informace o pracovní době, dostupnosti produktů, a dokonce i přeplněnosti – to vše si můžete prohlédnout díky nástrojům pro podnikání Google.

 Implementujte značení místních schémat.

Strukturovaná data jsou způsob, jak vyhledávačům poskytnout více informací o vašich webových stránkách a zvýšit tak vaši viditelnost online. Označování místních schémat je pro podniky zásadní.

 Implementujte hreflangy, abyste mohli zobrazit správnou jazykovou verzi svých stránek.

Pokud provozujete globální web zaměřený na více míst, ujistěte se, že uživatelům poskytujete správnou jazykovou verzi. Jedním ze způsobů implementace vícejazyčných webových stránek je použití značek hreflang.

 Vytváření místních citací.

Chcete-li být komerčně úspěšní, musíte být přítomni v nejsilnějších mediálních kanálech svého místa nebo komunity. LinkAssistant vám pomůže najít relevantní obchodní katalogy, fóra, místní média, veřejné kanály a komunity, se kterými můžete spolupracovat.

 Provozujte reklamní kampaně.

Naplánujte účinné reklamní kampaně výběrem nejlepšího načasování a platforem. Musíte analyzovat účinnost svých marketingových kanálů a vybrat, kde spustit další reklamní kampaně, ať už jde o reklamy na Googlu nebo na Facebooku.

Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti SEO

A v neposlední řadě definujte měřítka pro měření efektivity vaší SEO strategie. Níže jsou uvedeny nejběžnější klíčové ukazatele výkonnosti v SEO, ale všechny se samozřejmě mohou v jednotlivých firmách lišit.

 Sledujte své pozice na klíčová slova a návštěvnost.

Ujistěte se, že sledujete své pozice ve vyhledávačích pro klíčová slova v nástroji Rank Tracker. Budete si moci prohlédnout své aktuální pozice a historii a porovnat své pozice s konkurencí.

Kontrolujte jak běžné organické výsledky, tak výsledky univerzálního vyhledávání (obrázky, videa, místa). Nástroj Rank Tracker také zobrazí více pozic, které má stránka v žebříčku.

 Sledování cílů SEO pomocí služby Google Analytics.

Služba Google Analytics může poskytnout mocné informace, pokud využijete její plný marketingový potenciál. Pro začátek si nastavte cíle zaměřené na SEO, například dokončené konverze na vstupních stránkách. Můžete také propojit službu Search Console se službou Google Analytics a mít více údajů o nejvýnosnějších klíčových slovech.

Zjistěte, která klíčová slova přinášejí největší návštěvnost, jaké vstupní stránky mají nejvíce konverzí, a vylepšete je, abyste z nich vytěžili co nejvíce.

 Zlepšete signály chování na svých stránkách.

Každý faktor vám napoví, jak optimalizovat stránky, abyste podpořili růst a efektivitu svého webu. Najděte stránky, které vám kazí průměr, a vylepšete je. Analyzujte chování svého publika a metriky, jako je bounce rate, zobrazení stránek za relaci, doba zdržení atd.

 Zveřejněte zásady používání souborů cookie.

Soubory cookie popisují, jaké údaje o uživatelích jsou sledovány a proč. Zásady používání souborů cookie jsou prohlášením pro vaše uživatele o tom, jaké soubory cookie jsou na webu aktivní. Vzhledem k tomu, že soubory cookie mohou uživatele vystavit riziku ohrožení soukromí (protože mohou sledovat, ukládat a sdílet chování uživatelů), některé zákony, například obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, vyžadují, aby webové stránky podrobně popsaly, jakým způsobem soubory cookie pro uživatele používají. Základním požadavkem většiny zákonů na ochranu osobních údajů zůstává souhlas uživatele se zpracováním jeho údajů.

Jedním z největších problémů zůstává ochrana soukromí a údajů. Společnost Google slíbila postupné ukončení shromažďování souborů cookie třetích stran pro prohlížeč Chrome v roce 2023 (o rok později, než bylo původně plánováno). Místo toho se technologický gigant rozhodl zavést Privacy Sandbox, aby vybudoval soukromější a otevřenější web. Tento přístup je založen na Federated Learning of Cohorts (FLoC), technice strojového učení, která skrývá jednotlivce za kohorty (a Google dokonce vytvořil komiks, aby lidé pochopili její myšlenku).

Společnost Apple zatím vyžaduje, aby od aktualizace iOS 14.5 získala pro sledování aplikací ve všech svých produktech souhlas uživatele. Podle zprávy Flurry App Tracking Transparency činil v prosinci 2021 měsíční podíl souhlasů 24 %.

To vše znamená pro odvětví cílení reklamy drastické změny, které masivně otřesou konverzí a výdaji na reklamu. Pozitivní stránkou všech procesů je, že se uživatelé cítí bezpečněji díky zvýšené ochraně soukromí. Zatím tedy platí, že ať už používáte jakoukoli techniku zpracování uživatelských údajů, prohlášení o ochraně osobních údajů je způsob, jak komunikovat s uživateli (a ušetřit se i právních rizik).

To je vše ke kompletnímu kontrolnímu seznamu SEO pro rok 2022, doufám, že byl pro vás užitečný.

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Další články z blogu:

Jsem tu pro Váš byznys, neváhejte mě kontaktovat:

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.